Skip to main content

 

Temaside:

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør deler av de fagorganisertes tariffavtaler til standard for hele bransjen.

 

Fakta

  • I praksis innebærer allmenngjøring at man innfører en (tidsbegrenset)  offentlig bestemmelse om minstelønn i en bransje.
  • Krav om allmenngjøring må gjelde en landsomfattende tariffavtale og framsettes av en organisasjon som er part i avtalen, og som har innstillingsrett (det vil si fagforening med minst 10 000 medlemmer).
  • Allmenngjøring kan bare vedtas dersom utenlandske arbeidstakere har påviselig dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med norske arbeidstakere.
  • Det er per i dag åtte allmenngjorte bransjer i Norge: bygg, skips- og verftsindustri, landbruk og gartneri, renhold, fiskeindustrien, elektro, godstransport og persontransport med turbil og overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet.
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har tilsyns- og kontrollansvar med allmenngjorte tariffavtaler.
 

Allmenngjøring – alle våre artikler

1–10

1 av 10 lønnes under minstelønn

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser gjennomgang.

Nei, vi har ikke én minstelønn i Norge

Tariffavtaler, ikke politikere, har hatt hovedansvaret for regulering av minstelønn for norske arbeidstakere. Dermed har vi i Norge en vrimmel av ulike satser for minstelønn. Hvorfor?

Så mye skal renholderen minst ha i lønn

Aldri mindre enn 196 kroner per time (2022).

Fakta om allmenngjøring

Hva er allmenngjøring av tariffavtaler? Her er noen korte stikkord.

Populære tiltak mot sosial dumping

Tillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang.

Anleggsbransjen under press: – Ulempe å være norsk

En sterkt økt pengebruk på infrastruktur og både større og mer omfattende prosjekter: Mange utenlandske entreprenører har fått øynene opp for det norske markedet. Noen av disse undergraver rettferdig konkurranse og tapper landet for både skatteinntekter og kompetanse, ifølge bransjeorganisasjon.

Med Arbeidstilsynet på hjul

Begrenset mandat og en mobil og uoversiktlig bransje: Arbeidstilsynet har en vrien jobb med å føre tilsyn blant utenlandske lastebiler og turbusser. Økt samarbeid i Norge og Europa begynner likevel å gjøre jobben noe enklere.

Dette bør du vite når du kjøper eller selger renholdstjenester

Renholdbransjen har vært og er problematisk. Derfor må både renholdere og kunder følge egne krav. Nå må dessuten også privat-kunder skjerpe seg.

Ny minstelønn for bartendere, servitører og hotellansatte

Vil kunne gi mange av Norges lavest betalte et betydelig løft. Men kan også føre til konkurser.

Dumping ble ikke jumping – hva nå?

I 2006 trodde mange at sosial dumping og økonomisk kriminalitet kun var en kortvarig følge av arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. – Problemene har vist seg langt mer hardnakka enn som så. Sterkere lut må nok til, ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

11–20

Renhold: Foreslår innstramminger i godkjenningsordningen
Tiltakene mot skurker og slasker i renholdbransjen har fremdeles sterk støtte blant arbeidslivets parter. Samtidig mener mange at myndighetene må bli enda strengere i klypa overfor dem som finner nye måter å sno seg unna loven. Nå foreslår regjeringen innstramminger i godkjenningsordningen.
Vil EFTA overstyre Høyesterett? – 6 spørsmål til forskeren

EFTAs overvåkningsorgan – ESA – har åpnet sak mot Norge og allmenngjøring av dekning av utgifter til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. Det dreier seg om den såkalte verftssaken.

Allmenngjøring: Tarifflønn til alle
Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep for å hindre sosial dumping og at dårligst mulige lønn- og arbeidsforhold er en fordel i en konkurransesituasjon. Dette skjer ved at man gjør hele eller deler av tariffavtalene til standard for en hel bransje eller et område – dermed også for ansatte uten tariffavtale.
Bryr norske arbeidsplasser seg om renholdernes rettigheter?

I fire år har renholdbransjen vært underlagt et eget regime for å hindre sosial dumping og økonomisk snusk. Bedring til tross: Fremdeles er det en stor andel av kundene som ikke tar sitt lovpålagte ansvar.

Privat vask skyver lover og regler under teppet

270 000 norske husholdninger kjøper renholdstjenester, ifølge Fafo-undersøkelse. Få vet at renholderne skal være godkjente av Arbeidstilsynet og bære HMS-kort. Likevel: Kunnskap hjelper.

116 000 norske husstander bruker svart arbeid for å få rene gulv
«Billigst» og «utført av bekjent» de vanligste årsakene.
Allmenngjøring bremser negative virkninger

Arbeidsinnvandringen har ført til lavere lønnsvekst, lavere produktivitet og økte lønnsforskjeller i deler av norsk arbeidsliv. Allmenngjøring av tariffavtaler har til en viss grad bremset de negative virkningene, viser en ny rapport fra Senter for lønnsdannelse.

Allmenngjøring i fiskeindustrien
Det er vedtatt allmenngjøring i fiskeindustrien. Allmenngjøringen trer i kraft fra 1. februar 2015. Fiskeindustrien har gjennom mange år hatt stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. LO og NNN har i økende grad opplevd negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere.
Økende lavlønnskonkurranse til sjøs

Utenlandske skip utfører en økende del av transporten av last og passasjerer i norsk farvann. Den norske flåtens markedsandel har nærmest blitt halvert i løpet av det siste tiåret. Det er bekymring for økende lavlønnskonkurranse i innenriksfarten.

Solidaransvar – populært, men lite brukt

I 2010 ble solidaransvar for lønn innført i områder med allmenngjorte tariffavtaler. Fafo har funnet at solidaransvar så langt kun er brukt i rundt 30 saker. For lite kunnskap om ordningen kan være én forklaring på den lave bruken.

Flere artikler

Trykk for hele lista
Er det umulig å bedre vilkårene?

Hyppige eierskifter, svart arbeid og konkursryttere er et problem i deler av utelivsbransjen. Dette medfører også tøffe arbeidsforhold for mange ansatte. Problemene har vært store i flere tiår. Spørsmålet nå er om et nytt bransjeprogram kan rette på dette.

Smått med oppfølging i renholdsbransjen

Tiltakene mot sosial dumping krever oppfølging ute på arbeidsplassene. Men når det gjelder renhold er det, ifølge LOs tillitsvalgte, laber aktivitet.

Mange renholdere har fått høyere lønn

I fire av ti renholdsbedrifter har de ansatte fått høyere lønn som følge av at tariffavtalen har blitt allmenngjort. Drøyt 20 prosent av bedriftene mener at konkurranseforholdene har blitt verre som følge av allmenngjøringen

Renhold: Nå må alle bevise ren samvittighet
  1. september, nøyaktig ett år etter at renholdsbransjen ble allmenngjort, tar bestrebelsene for å regulere useriøsiteten i bransjen ytterligere et skritt framover.
Fagbevegelsen i Norden sier nei til lovfestet minstelønn

Fagbevegelsen i Norden sier fortsatt kontant nei til lovfestet minstelønn, og på arbeidsgiversiden gis det foreløpig bare sporadisk støtte til slike løsninger. Hva er så grunnen til at idéen om lovfestet minstelønn er så fremmed i nordisk sammenheng?