Skip to main content

 

Temaside:

Personvern i arbeidslivet

Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene. Det dreier seg om alt fra adgangskort til videooveråkning og GPS-sporing. Både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom LO og NHO har bestemmelser om at tillitsvalgte skal delta aktivt når nye former for kontroll- og overvåkningstiltak skal innføres.

Utvalgte artikler

Fakta

  • Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren (arbeidsmiljøloven, §1-9)
  • Arbeidsgiver skal drøfte behov, utforming, gjennomføring og endringer av kontrolltiltak med de tillitsvalgte
  • Arbeidsgiver plikter å informere berørte arbeidstakere om tiltakene
  • Arbeidsmiljøloven har egne regler for innhenting av helseopplysninger ved ansettelse
 

Personvern – alle våre artikler

1–10

Hva sier regelverket om kontroll og overvåkning?

Styringsretten gir arbeidsgiver anledning til å iverksette ulike kontroll- og overvåkingstiltak i virksomheten. Arbeidsgivers styringsrett er imidlertid begrenset gjennom bestemmelser i lov, forskrift, tariffavtale og gjennom ulovfestede rettsprinsipper (rettspraksis).

40 prosent bruker sosiale medier ved rekruttering

Kontroll og overvåking i arbeidslivet har bredt om seg de siste 25–30 årene. Det kan samles inn stadig flere opplysninger om når, hvordan og hvor oppgavene utføres. 40 prosent av arbeidsgiverne sjekker også sosiale medier når de skal rekruttere nye medarbeidere, kommer det fram i en Fafo-rapport.

Stor frykt for at ny teknologi vil erstatte arbeidstakere

1 av 3 LO-tillitsvalgte frykter færre ansatte på arbeidsplassen de nærmeste årene på grunn av ny teknologi og automatisering.

Stadig flere ansatte kan overvåkes

Kontrollteknologi har blitt langt mer vanlig i arbeidslivet det siste året. Samtidig setter flere tillitsvalgte begrensninger for sjefens digitale argusøyne, ifølge Tillitsvalgtpanelet.

Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor

Med ny teknologi kan ansatte kontrolleres nøye – også på lang avstand. Overvåkning og rigid tidsstyring kan føre til stress og tillitssvikt, ifølge en Fafo-rapport. Mange tillitsvalgte ønsker å opprette lokale avtaler for å begrense overvåkning og misbruk.

Sparket etter GPS-sjekk

Spesielt én hendelse har bidratt til at problematikken med flåtestyring har blitt satt på de tillitsvalgtes sakskart: den såkalte GPS-saken i Avfallsservice i Nord-Troms.

Utbredt bruk av kontroll og overvåkning

Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene

Personvern i arbeidslivet
Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene. Det dreier seg om alt fra adgangskort til videooveråkning og GPS-sporing. Både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom LO og NHO har bestemmelser om at tillitsvalgte skal delta aktivt når nye former for kontroll- og overvåkningstiltak skal innføres.