hovednavigasjon

Emner 

Velferdsordninger

Velferdsordninger er en samlebetegnelse på offentlige ytelser knyttet til svangerskap, fødsel og adopsjon, offentlige ytelser ved dødsfall, samt andre støtteordninger slik som bostøtte.