Skip to main content

>

Arbeid

Velferd

>

Frustrasjon på hver side av NAV-skranken

Arbeidsinnvandreres møte med NAV forsures av uklart regelverk og harde skanser.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 11. oktober 2013
  • Eldre artikkel

11. oktober 2013

Eldre artikkel

For NAV har trykket fra arbeidsinnvandrere fra EØS-land lenge vært relativt lett når man tar i betraktning det totale omfanget. Dette har imidlertid endret seg. I løpet av kort tid, har gruppen gått fra å være en oversett til å bli en omdiskutert gruppe i debatten om det norske velferdssystemet.

Finanskrisa i tida rundt 2008 og en rekke rettslige dommer som hindrer forskjellsbehandling i ytelser mellom norske statsborgere og EØS-borgere, har vridd søkelyset mot denne gruppens rettigheter og plikter.

Dette er tema for Fafo-rapporten Innvandrerne som skulle klare seg selv. (Utførlig oppsummert i forskernes kronikk Er festen over?)

Urent farvann

Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
FAFO-FORSKERNE (f.v.) Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve har skrevet omtalte Fafo-rapport, samt kronikken Er festen over?

Mange arbeidsinnvandrere befinner seg i den mest utsatte delen av arbeidsmarkedet, med liten jobbsikkerhet, ifølge rapporten. De kan også befinne seg i en juridisk gråsone for hvilke rettigheter de har i det norske velferdssystemet. NAV-ansatte mener de mangler klare nok føringer fra politisk hold og etterlyser tydeligere retningslinjer.

Enkelte NAV-ansatte Fafo-forskerne har snakket betrakter seg som en «siste skanse» for å beskytte den norske velferdsstaten mot trykket fra EØS-borgere. Lov- og regelverket kan i enkelte tilfeller bli tolket så strengt at de i realiteten bryter med prinsippet om likebehandling.

Mange som har rettigheter i det norske systemet forteller forskerne at NAVs praksis kan varierere sterkt fra kontor til kontor, og at de i enkelte tilfeller opplever seg urettferdig og respektløst behandlet.

Ny gruppe fra sør

Spesielt den «nye» gruppen med søreuropeiske arbeidssøkere har bidratt til å sette det norske lov- og regelverket og NAVs praksis på prøve. Både NAV og Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere rapporterer om sterk pågang fra denne gruppen.

Disse ankommer gjerne uten en jobb å gå til, og mangler nettverk og språkkunnskap i norsk og/eller engelsk. Uten et innledende arbeidsforhold har de få, om ingen, rettigheter.

Mange av disse såkalte euroflyktningene blir overrasket over at NAV i liten grad hjelper dem direkte med å søke eller finne jobber til dem.

Enkelte NAV-ansatte uttrykker på sin side frustrasjon over at denne gruppen stjeler mye tid fra arbeidet med de «egentlige» brukerne.


Les hele rapporten her

Rapporten

Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve:

 Innvandrerne som skulle klare seg selv

Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
(Fafo-rapport 2013:31)

Oppdragsgiver: NAV/FARVE