Skip to main content

Tillitsvalgte: Forventer økt ulikhet i koronakrisas kjølvann

To av tre LO-tillitsvalgte mener det er sannsynlig at lønnsforskjellene øker i årene som kommer. Midt under koronakrisa var også mange LO-tillitsvalgte skeptiske til at velferdsstaten var fullt i stand til å ivareta samfunnets svakeste grupper.

<p><span class="caption-right">MER ENN 1000 LO-tillitsvalgte har svart Fafo på hvordan de har opplevd koronakrisa – og hvilke tanker de har om framtida for egen virksomhet/bedrift, norsk økonomi og velferdsstaten.</span></p>

MER ENN 1000 LO-tillitsvalgte har svart Fafo på hvordan de har opplevd koronakrisa – og hvilke tanker de har om framtida for egen virksomhet/bedrift, norsk økonomi og velferdsstaten.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 12. september 2022

12. september 2022

I en egen undersøkelse blant LOs tillitsvalgte, utført i april/mai, var det spørsmål om krisas konsekvenser for inntektsforskjeller og velferdsstatens evne til å ta vare på utsatte grupper

Det ble også rettet noen spørsmål om hva de tillitsvalgte på norske arbeidsplasser tror framtida bringer på områder som økonomi og samfunnsutvikling.

Halvparten: – Begrenset korona-sikring

Blant noe over 1000 respondenter, var det på tidspunktet for undersøkelsen få som mente velferdsstaten i svært stor grad var i stand til å ivareta de svakeste gruppene under koronakrisa (9 prosent).

Den vanligste meningen (39 prosent) mente likevel velferden var nokså god på dette området.

Halvparten var lunkne eller mer kritiske til at velferden nådde tilstrekkelig ut til de svakeste.

1. I hvilken grad mener du den norske
velferdsstaten er i stand til å ivareta
de svakeste gruppene i samfunnet
under koronakrisa?

I hvilken grad mener du den norske velferdsstaten er i stand til å ivareta de svakeste gruppene i samfunnet under koronakrisa?

Framtida: Økte forskjeller og velferd-skvis?

Heller ikke de videre framtidsutsiktene framsto rosenrøde for så mange.

En klar majoritet (61 prosent) mente at det er svært eller ganske sannsynlig at vi vil se økte inntektsforskjeller i årene som kommer. Kun 11 prosent anså dette som ganske eller svært usannsynlig.

2. Inntektsforskjellene vil
øke i årene som kommer

Den største gruppen tillitsvalgte antok at norsk økonomi vil være tilbake i samme tilstand som før koronakrisa i løpet av 3 år – totalt 38 prosent.

Andelen som derimot mente dette var svært eller ganske usannsynlig var totalt 23 prosent.

3. Norsk økonomi vil være som før
koronakrisa i løpet av en 3-årsperiode

På spørsmål om velferdsstatens framtid og bærekraft på sikt var skepsisen mer utbredt..

Her mente 40 prosent at det var svært eller ganske sannsynlig at det vil bli vanskeligere å finansiere velferden vår i årene som kommer.

4. Det vil bli vanskeligere å finansiere
velferdsstaten i årene som kommer

 
Mer tillit, men økt midlertidighet?

Flere tillitsvalgte mente tilliten mellom nordmenn ville øke som følge av koronakrisa (36 prosent), framfor at den skulle bli lavere (17 prosent). Rundt halvparten mente likevel denne ville forbli uendret eller hadde ingen formening.

5. Vi i Norge får mer tillit til
hverandre som følge av koronakrisa

Også på spørsmål om man forventet en like stor andel fast ansatte i koronakrisas kjølvann, var en større andel midlertidig ansatte skeptiske.

Noe under halvparten (42 prosent) mente at det var ganske eller svært sannsynlig at antallet midlertidige stillinger kom til å øke; noe under en sjettedel (17 prosent) mente at dette var usannsynlig. Her var likevel ikke-sikker-gruppa noe større.

6. Det blir flere midlertidig ansatte i Norge som følge av koronakrisa