hovednavigasjon

Emner 

Inkludering og integrering i arbeidslivet

Inkludering og integrering handler om samfunnets evne til å ta imot og sysselsette nye borgere. Ut fra idealet om høy sysselsettingsgrad, har Norge rettet mye av oppmerksomheten mot arbeidsledighet blant innvandrerbefolkningen. Les mer