hovednavigasjon

Emner 

Stemmen til 3100 tillitsvalgte

For første gang ble det i 2012 satt sammen et bredt panel av tillitsvalgte fra LOs forbund. Disse har siden jevnlig fått spørsmål om aktuelle temaer innen arbeidsliv og samfunnsliv.

Tillitsvalgtpanelet består i 2021 av om lag 2900 tillitsvalgte. Drøyt 2400 er tillitsvalgte i bedrifter og virksomheter og drøyt 500 er tillitsvalgte i en forening/forbund på regionalt eller nasjonalt nivå.

Jevnlig vil de få anledning til å ytre sin mening om aktuelle tema i det norske arbeidslivet. Deltakerne representerer hele landet og samtlige LO-forbund.

Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO.

Våren 2021: Koronakrisas ettervirkninger

Mai 2020: Koronakrisa – konsekvenser på virksomheter, partssamarbeid og framtidstro

Juni 2019: Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen – hva gjøres og hvem har initiativet?

Februar 2019: Kartlegging av tidsbruk, behov og motivasjoner blant landets tillitsvalgte.

November 2016: Avtalen om inkluderende arbeidsliv

Mai 2016: Delingsøkonomi, lokale tillegg, klima, midlertidighet, læreplasser

Oktober 2015: Automatisering, innleie

Juni 2015: Stillingsvern og alder

Mai 2015: Konkurranseutsetting, vikardirektiv, plaging og bedriftshelsetjeneste

Desember 2014: Midlertidige ansettelser, overtid, læreplasser

Februar 2014: Pensjon, bruk av sosiale medier

Det fullstendige notatet (PDF-format) på Fafo.no:

August 2013: Arbeidsmiljøloven, sosial dumping, m.m.

Tredje undersøkelse kartla tillitsvalgtes syn på et bredt spekter av tema (se notat-tittel).

Det fullstendige notatet (PDF-format) på Fafo.no:

April 2013: Likestilling, prioriteringer og samarbeid, overvåkning, renhold

Den andre undersøkelsen i rekken dreier seg om holdninger til likestilling og kvinners representasjon, samt prioriteringer og samarbeid. Enkelte spørsmål fulgte også opp forrige undersøkelse, om overvåkning.

Funnene omtales i følgende artikler:

De to fullstendige notatene (PDF-format) kan du lese på Fafo.no:

Oktober 2012: Innleie og overvåkning

Den første undersøkelsen ble offentliggjort oktober 2012, og handler om innleie av arbeidskraft og kontroll og overvåkning i arbeidslivet.

Funnene omtales i denne artikkelen:

Hele notatet i PDF-format (Fafo.no):

Få informasjon om tillitsvalgtpanelet: Meld deg på nyhetsbrevet her.

<table style="background-color: #d6d8d4;" border="0" cellpadding="15" align="left" summary="Fafo.no: FORFATTER: TITTEL">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-family: Calibri;">
<h2>Om panelet</h2>
<p>I 2012 ble det opprettet et panel av tillitsvalgte fra LO-forbundene. Panelet består av om lag 3500 tillitsvalgte fra hele landet og representerer alle LO-forbundene. I denne undersøkelsen var det drøye 2300 tillitsvalgte som besvarte spørreskjemaet –&nbsp; det vil si 66 prosent. Formålet med tillitsvalgtpanelet er å gjennomføre korte spørreundersøkelser der de tillitsvalgte får si sin mening om aktuelle tema i norske arbeidsliv. Du kan lese om de tidligere undersøkelsene her:</p>
<p><a title="Fafo.no: Likestilling: politikk og utfordringer" href="http://www.fafo.no/pub/rapp/10176/index.html" target="_blank">Likestilling: politikk og utfordringer</a> (april 2013)</p>
<p><a href="http://www.fafo.no/pub/rapp/10158/10158.pdf">Bruk av innleid arbeidskraft</a> (oktober 2012)</p>
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>