Skip to main content

Stadig flere ansatte kan overvåkes

Kontrollteknologi har blitt langt mer vanlig i arbeidslivet det siste året. Samtidig setter flere tillitsvalgte begrensninger for sjefens digitale argusøyne, ifølge Tillitsvalgtpanelet.

<p>DIGITAL ARBEIDSDAG: GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og smarttelefoner. Dette er eksempler på teknologi som sjefen kan bruke til å overvåke «mobile» ansatte fra skrivebordet – både i sanntid og i ettertid.</p>

DIGITAL ARBEIDSDAG: GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og smarttelefoner. Dette er eksempler på teknologi som sjefen kan bruke til å overvåke «mobile» ansatte fra skrivebordet – både i sanntid og i ettertid.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 02. september 2013
  • Eldre artikkel

02. september 2013

Eldre artikkel

Fafo-forsker Mona Bråten
FAFO-FORSKER Mona Bråten

I 2012 spurte Fafo et riksdekkende panel bestående av LO-tilitsvalgte en rekke spørsmål om hvordan såkalt kontrollteknologi ble innført og brukt overfor ansatte som jobber utenfor fast arbeidssted (transport, distribusjon, hjemmetjenester og lignende).

Når tillitsvalgtpanelet får de samme spørsmålene kun 10 måneder senere, har kulturen for personvern på kort tid endret seg blant de tillitsvalgte, forteller Fafo-forsker Mona Bråten.

– Normalt skulle man ikke ha sett noen vesentlig endring, men her har man store utslag. Man må tolke det som at det har skjedd en betydelig utvikling, sier hun.

Langt flere tilkoblet

Finnes det på din arbeidsplass mobile kontrollteknologier som kan brukes for å overvåke ansatte som jobber utenfor fast arbeidssted – eksempelvis GPS, mobilposisjonering, elektronisk kjørebok, PDA, smarttelefoner e.l.
FINNES DET på din arbeidsplass mobile kontrollteknologier som kan brukes for å overvåke ansatte som jobber utenfor fast arbeidssted – eksempelvis GPS, mobilposisjonering, elektronisk kjørebok, PDA, smarttelefoner e.l. (klikk for full størrelse)

Blant 1800 spurte, svarte 12 prosent at deres arbeidsplass nå bruker mobile kontrollteknologier for alle ansatte– en økning på fire prosentpoeng fra fjoråret (se figur).

18 prosent rapporterte at dette ble brukt av en mindre gruppe av de ansatte – opp fra 13 prosent.

– Teknologien har blitt billigere og mer tilgjengelig. Salgsapparatet har trolig også blitt flinkere. Mange tillitsvalgte forteller at sjefene kommer overbeviste tilbake fra møter med selgere av slik teknologi, sier Bråten, med henvisning til den ferske rapporten Det gjennomsiktige arbeidslivet skrevet av prosjektkollega Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo).

Rapporten ble lansert på et LO-seminar 28. august.

Drøftes mer

Er bruken av dette systemet drøftet med deg eller andre tillitsvalgte?
HAR DU eller andre tillitsvalgte vært med å begrense bruken av dette systemet? (klikk for full størrelse)

For fagbevegelsen og håndhevere av loven, har ansattes rett til drøftelser av bruk av slik teknologi vært et viktig prinsipp å holde fast ved.

Her ser det ut som at kampen har gitt resultater. Blant tillitsvalgte på arbeidssted som benytter slik teknologi, har andelen som har drøftet dette med sjefene økt fra 51 til 58 prosent.

Andelen som ikke vet om dette er tilfelle har også sunket ned mot hver tiende tillitsvalgte (fra 15 til 11 prosent).

– Det er jo en viss fare for at arbeidsgiverne trer teknologien ned over hodene på de ansatte. Nå ser det ut som at den formelle medvirkningen øker, slik LO og forbundene har jobbet for. Men ennå er det mange tillitsvalgte som er usikre på problemstillingen, sier Bråten.

Flere begrenser

Har du eller andre tillitsvalgte vært med å begrense bruken av dette systemet?
HAR DU eller andre tillitsvalgte vært med å begrense bruken av dette systemet? (klikk for full størrelse)

I takt med veksten i andelen drøftelser, forteller også flere av panelets tillitsvalgte at de har fått gjennomslag for restriksjoner i bruk av teknologien – for eksempel hvilke opplysninger som skal lagres, hvem som skal få tilgang til dem og hva de kan brukes til.

Fra fjorårets 40 prosent, forteller nå nesten hver andre tillitsvalgte (48 prosent) at de eller tillitsvalgte har klart å innføre begrensninger i bruken av systemet.

– LO har jo vært på banen siden 2008 og nå ser det også ut som at landets tillitsvalgte også er mer på ballen. Samtidig har spesielt saken om Avfallsservice i Troms gjort flere oppmerksomme på problematikken, forteller Bråten.

Verre for uorganiserte?   

Fafo-forskeren understreker samtidig at panelets tillitsvalgte trolig representerer et sterkere forsvar mot misbruk av kontrollteknologi enn hva man vil finne i mer uorganiserte virksomheter. Slik sett er tallene i undersøkelsen trolig ikke representative for alle landets ansatte.

– Vi ser fra undersøkelser av virksomheters etterlevelse av HMS-regelverket at det eksisterer et slikt skille mellom organiserte og uorganiserte deler av arbeidslivet. Trolig vil dette også gjelde hensynene til personvern.

Les også: «Hva sier regelverket om kontroll og overvåkning?»
Les også: «Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor »
Les også: «Fakta om flåtestyring»
Les også: «Utbredt bruk av kontroll og overvåkning»