hovednavigasjon

Emner 

Seniorpolitikk

Å ha en seniorpolitikk vil si at virksomheten har som mål å beholde og utvikle ansatte som nærmer seg – eller er i – pensjonsalderen. Den nedre grensen settes som regel ved 50 år. Dette skjer gjennom konkrete tiltak. Eksempelvis: skjerming fra fysiske påkjenninger, tilbud om påfyll av kompetanse, eller lokkemidler som høyere lønn og/eller ekstra fridager for dem som binder seg til å stå lenger i jobben. Målet er å få flere til å stå lenger i jobb, slik at samfunnet ikke mister kompetanse og/eller skatteinntekter i en tid da «eldrebølgen» truer. Avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) står sentralt i bestrebelsene.