Skip to main content

4 av 10 tillitsvalgte kjenner til rusproblemer på arbeidsplassen

Rus og spillavhengighet blant arbeidstakere er vanskelig å takle. Om lag 4 av 10 tillitsvalgte kjenner til saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene. 9 prosent kjenner til saker med spillavhengighet.

<p>NESTEN ANNENHVER LO-tillitsvalgt kjenner til at det har vært rusrelaterte saker på arbeidsplassen de jobber på.</p>

NESTEN ANNENHVER LO-tillitsvalgt kjenner til at det har vært rusrelaterte saker på arbeidsplassen de jobber på.

Dette viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel fra 2018.

Ofte er det verneombud og helsetjenester som håndterer slike saker. Men tillitsvalgte har også en viktig rolle med hensyn til forebygging, og at ansatte som berøres får en skikkelig behandling.

Retningslinjer for hvordan arbeidstakere med rusproblemer skal følges opp kan derfor være av stor betydning.

AKAN-kontakt og retningslinjer

Flertallet av de tillitsvalgte (72 prosent) svarer at arbeidsplassen har retningslinjer for hvordan arbeidstakere med rusproblemer skal følges opp. 56 prosent sier at det finnes en AKAN-kontakt på arbeidsplassen.

Denne AKAN-kontakten er representant for de ansatte og kan brukes som ressurs i det forebyggende arbeidet mot rusmiddelbruk og pengespill, samt være med og håndtere slike saker.

Det er likevel ikke meningen at AKAN-kontakten skal være kontrollør. Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp brudd på arbeidsreglementet.

AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk – ble etablert i 1963 som et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten)

4 av 10 kjenner til saker

Det er en betydelig andel tillitsvalgte – 39 prosent – som kjenner til at det har vært saker med rusproblemer på arbeidsplassen de siste to årene.

«Rusproblemer på arbeidsplassen» er et vidt begrep, og vi vet ikke hvordan de tillitsvalgte har oppfattet spørsmålet. Men hvis det er opprettet en sak, så innebærer det en viss alvorlighetsgrad.

Negative konsekvenser av kollegers alkoholbruk kan være at man må ta over arbeidsoppgaver, at man er bekymret for kollegaen eller at noen blir plagsomme på grunn av beruselse.

Tillitsvalgt er ofte involvert

De som hadde kjennskap til saker på egen arbeidsplass fikk oppfølgingsspørsmål om involvering og om de mente at arbeidsgiver hadde fulgt opp arbeidstakere med rusproblemer på en god måte.

  • 70 prosent av de tillitsvalgte svarer at de selv eller andre tillitsvalgte har blitt direkte involvert i saker med rusproblemer
  • 62 prosent svarer at de har blitt involvert i saker med ansatte som har hatt problemer med spillavhengighet
  • 45 prosent svarer at arbeidsgiver i høy grad har fulgt opp arbeidstakere med rusproblemer på en god måte. 32 prosent svarer at arbeidsgiver har fulgt opp i «noen grad».  
  • 35 prosent av de tillitsvalgte svarer at arbeidsgiver i høy grad har fulgt opp arbeidstakere med spillavhengighet, mens 31 prosent svarer i «noen grad».