Skip to main content

Hvor mange har tariffavtale i Norge?

Dersom du jobber på en bedrift med tariffavtale, men selv ikke er organisert, så er sjansen likevel stor for at du er omfattet av bestemmelser i avtalen. Om lag halvparten av arbeidstakerne i privat sektor jobber i virksomheter som er omfattet av en tariffavtale. I offentlig sektor er det i praksis 100 prosents dekning.

I spørreundersøkelser (4. kvartal 2017) svarer 52 prosent av arbeidstakerne i privat sektor at de er omfattet av en tariffavtale.

I 2008 var det til sammenlikning 59 prosent av arbeidstakerne i privat sektor som svarte at de var omfattet av en tariffavtale.

Det tyder på at det er en svak nedgang i tariffavtaledekningen.

Samtidig er det vanskelig å måle dekningen, fordi det er en del arbeidstakere som er usikre eller svarer feil. Det kan for eksempel skyldes at arbeidsplassen «følger tariffen» uten å være formelt bundet av en tariffavtale. Derfor er det en tendens til at spørreundersøkelser overdriver tariffavtaledekningen.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i tariffavtaledekningen mellom ulike områder i privat sektor.

Overordnet sett er flere dekket av tariffavtale innen privat vareproduksjon enn i privat tjenesteyting.

Andel organiserte (prosent) og
antall organiserte personer etter sektor.

AKU 4. kvartal 2017.
Privat sektor i alt 38 % 602 000 pers.
Primærnæringer (usikkert) (-) 
Privat vareproduksjon 49 %
220 000
Privat tjenesteproduksjon 34 %
378 000
Kommunal sektor 77 %
417 000 
Statlig sektor (inkludert helseforetakene) 85 %
255 000 
I ALT
52 % 1 276 000

Relevante publikasjoner fra Fafo om organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter

Nergaard og Fafo følger utviklingen innen organiseringsgrad og lignende indikatorer tett. Du vil derfor finne utviklingstrekk beskrevet i en rekke publikasjoner:

Andre publikasjoner

  • Johan Røed Steen, J. R.& Nergaard, K. Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren. Fafo-notat 2018:15
  • Steen, A. H., Nergaard, K. & Drange, I. (2017). Organisering av uorganiserte. AFI FoU-resultat 2017:06.
  • Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet, 1.
  • Nergaard, K. (2015). Fagorganisering i norsk arbeidsliv. Samtiden, 1.
  • Stokke, T. Aa., Nergaard, K. & Evju, S. (2013). Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Stokke, T. Aa., Evju, S. & Frøland, H. O. (2003). Det kollektive arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Stokke, T. Aa. & Thönqvist, C. (2001). Strikes and Collective Bargaining in the Nordic Countries. European Journal of Industrial Relations, 7(3).
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018