Skip to main content

Hva betyr bestemmelsen om likebehandling og kollektiv søksmålsrett?

Bestemmelsene om likebehandling og kollektiv søksmålsrett ble innført for å bekjempe ulovlig innleie. Her er litt bakgrunn.

<p>INNLEIE-KRAV: Innleide arbeidstakere skal ha rett til likebehandling. Hvorvidt fagforeninger kan gå til søksmål ved brudd på innleie-bestemmelsene har vært en politisk kasteball siden 2013. Gjeninnføring er lovet i Støre-regjeringens «Hurdalserklæring».</p>

INNLEIE-KRAV: Innleide arbeidstakere skal ha rett til likebehandling. Hvorvidt fagforeninger kan gå til søksmål ved brudd på innleie-bestemmelsene har vært en politisk kasteball siden 2013. Gjeninnføring er lovet i Støre-regjeringens «Hurdalserklæring».

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 01. november 2021

01. november 2021

EU vedtok i 2008 et direktiv om ansatte i bemanningsforetak (vikarbyrådirektivet). Direktivet krever at det blir innført et likebehandlingsprinsipp. Det betyr at arbeidstakere som leies ut fra et vikarbyrå skal ha de samme lønns- og arbeidsbetingelser som de ville fått ved å være ansatt i bedriften.

Men det er også mulig å gjøre unntak fra direktivet, noe som blant annet knyttes til tariffavtale.

I arbeidsmiljøloven (§14-12a tredje ledd) heter det:

«Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.»

Det ble innført unntak fra likebehandlingsbestemmelsene i en egen forskrift:

Regelverk fra 2013

Reglene om likebehandling av arbeidstakere som er leid inn fra et bemanningsforetak ble innført fra januar 2013. De omfatter lønn, arbeidstid, ferie, og tilgang til felles goder.

I likhet med det som gjelder for allmenngjøring av tariffavtaler, får også innleiebedriften et såkalt solidaransvar for lønn, feriepenger og annen godtgjøring for de innleide arbeidstakerne. På dette området er det ikke foreslått endinger.

Dersom en virksomhet driver produksjonsutleie, gjelder ikke likebehandlingsprinsippet, og det vil være andre grunnlag som avgjør hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Dette kan for eksempel være lov, allmenngjøringsforskrift, tariffavtale eller individuell avtaler

Samme bestemmelser i tariffavtalen

De fleste tariffavtalene i privat sektor, samt avtalene i offentlig sektor, har fått bestemmelser som sikrer innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak de samme betingelser når det gjelder lønn og arbeidsvilkår som det innleiebedriftens ansatte har.

De tillitsvalgte får også innsyn i hvilke lønns- og arbeidsvilkår de innleide arbeidstakerne har.

Tillitsvalgte kan ta opp spørsmål om innleides lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsene legger til grunn samme likebehandlingsprinsipp som lovbestemmelsene.

Kollektiv søksmålsrett

Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013.

Det var i forbindelse med innføringen av vikarbyrådirektivet at det kom krav fra fagbevegelsen om at fagforeninger må få søksmålsadgang ved brudd på arbeidsmiljøloven.

Bakgrunnen var behov for sterkere kontroll med bestemmelsene om innleie av arbeidskraft. Dette førte til et nytt ledd i paragraf 17-1 i arbeidsmiljøloven, der søksmålsretten er for fagforeninger med tilknytning til innleievirksomheten.

(5) Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. § 14-12, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. I tilknytning til slik sak vil begge parter ha rett til å kreve forhandlinger i tråd med reglene i § 17-3.

Regjeringen Solberg opphevet denne bestemmelsen i 2015.

Høsten 2021 ble det foreslått å gjeninnføre den kollektive søksmålsretten.

Les mer om forslaget hos Arbeids- og sosialdepartementet