Skip to main content

Nye tall for organisering i Norge

Hvem er fagorganisert – i hvilke bransjer?

I offentlig sektor er fire av fem arbeidstakere organisert. I privat sektor er det bare 38 prosent som er fagorganisert. Arbeidstakere mellom 50 og 64 år har høyest organisasjonsgrad. Og kvinner er oftere organisert enn menn.

<p>ANSATTE i detaljhandelen er blant dem som har lavest organisasjonsgrad. 24 prosent er med i en arbeidstakerorganisasjon.</p>

ANSATTE i detaljhandelen er blant dem som har lavest organisasjonsgrad. 24 prosent er med i en arbeidstakerorganisasjon.

  • 19. april 2016
  • Eldre artikkel

19. april 2016

Eldre artikkel

Dette er noen av resultatene i Fafo-notatet Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014.

Det er store forskjeller i organisasjonsgraden mellom ulike bransjer og næringer. Her finner du tallene etter næring, for 2014:

Næring

 Organisasjonsgrad 

Offentlig administrasjon 84 prosent
Helsetjenester 82 prosent
Undervisning 82 prosent
Sosialtjenester 69 prosent
Finansiering og forsikringsvirksomhet 66 prosent
Transport og lagring 56 prosent
Industri, olje, bergverk 55 prosent
Bygg, anlegg, elektrisitet og kraft 43 prosent
Faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting
40 prosent
Informasjon og kommunikasjon 40 prosent
Kultur og annen tjenesteyting 40 prosent
Forretningsmessig tjenesteyting
og fast eiendom
32 prosent
Detaljhandel 24 prosent
Jordbruk, skog og fiske *
Overnattings- og
serveringsvirksomhet
21 prosent
Engroshandel 21 prosent

*usikre tall

Organisasjonsgraden er lavest blant de aller yngste (under 25 år) og høyest blant de eldste (50–64 år). Men, aldersgruppen 30–34 år ligger omtrent på gjennomsnittet, med 51 prosents organisasjonsgrad.

At kvinner er oftere organisert enn menn – med en forskjell på 12 prosentpoeng – kan forklares med at kvinner i større grad er ansatt i offentlig sektor.

Organisasjonsgraden øker også med utdanningens lengde. I offentlig sektor finner vi svært høy organisasjonsgrad blant ansatte med høyere utdanning. I yrker som krever utdanning på masternivå eller mer er hele 86 prosent av arbeidstakerne organiserte. I privat sektor er organisasjonsgraden høyest innen operatør-/håndverkeryrkene. Den er lavest innenfor salgs-, service- og omsorgsyrker.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)


I tabellen nedenfor finner du organisasjonsgraden fordelt etter alder, kjønn, utdanning og yrke, i privat og offentlig sektor og totaltallene (2014):

  Privat sektor Offentlig sektor Total
Alder  (prosent)   (prosent)   (prosent)
16–24 år 21 % 53 % 27 %
25–29 år 37 71 47
30–34 år 39 78 51
35–39 år 40 86 55
40–49 år 41 84 57
50–64 år 50 87 66
65 år og mer 40 - -
       
Kjønn      
 Kvinner 37 83 59
 Menn 41 77 48
       
Utdanning      
Grunnskole 30 63 36
VGO nivå 1 41 86 57
VGO nivå 2 (fullført vgo) 39 78 48
Universitet/høgskole,
lavere nivå
42 84 63
Universitet/høgskole,
høyere nivå
58 87 72
       
Yrke      
Leder-/akademikeryrker 43 85 66
Høgskoleyrker 42 85 53
Kontor-/kundeservice-yrker 33 75 39
Salgs,- service- og omsorgsyrker 28 71 46
Operatører/håndverkere 47 * 49
Yrker uten krav til
utdanning utover grunnskole
26 * 39
I alt 38 %
81 %
54 %

* usikre tall


Deltidsansatte er i mindre grad organiserte enn de som jobber heltid. Her hører det med til historien at mange deltidsansatte er studenter og skoleelever. Når disse tas bort, forsvinner mye av forskjellen. Midlertidige ansatte er også langt sjeldnere organisert enn de som har fast ansettelse. Og de som har vært lenge hos arbeidsgiver er aller oftest med i en arbeidstakerorganisasjon.

Ansatte på store arbeidsplasser er oftere organisert enn ansatte på små arbeidsplasser. Dette gjelder særlig for privat sektor. Jo større bedriften er, jo høyere er organisasjonsgraden.