Skip to main content

Forbundssammenslåinger:

Bare 10 forbund uberørt de siste 55 årene

Drømmen om et nytt storforbund i LO brast i forrige uke. Og ofte er slike prosesser vanskelige. Men historien de siste 55 årene viser at forbundssammenslåinger nærmest har vært «normalen» i fagbevegelsen.

 • 25. februar 2013
 • Eldre artikkel

25. februar 2013

Eldre artikkel

Dagens organisasjonsstruktur i LO har bestått siden 1957. Men det har skjedd betydelige endringer. Av de 45 forbundene som eksisterte ved utgangen av 1956, er det bare 10 som ikke har vært gjennom fusjoner eller andre endringer.

Dette kommer fram i en oversikt som Fafo har utarbeidet på oppdrag fra LOs grensetvistutvalg. Deres rapport skal behandles på LO-kongressen i mai.

22 forbund igjen

LOs organisasjonsstruktur har vært til kontinuerlig debatt siden 1920-tallet. Hovedtrekkene ved dagens struktur ble vedtatt i 1923, men dagens organisasjonsplan har sitt utspring i LO-kongressen i 1957.

LO har i dag 22 forbund. Det nyeste tilskuddet er Norsk Manuellterapeutforening, som ble LO-medlem i 2011. Ytterligere 10 forbund har sluttet seg til LO i årenes løp, enten som egne forbund eller ved at de har slått seg sammen med eksisterende LO-forbund.

Det er også fem forbund som har forlatt LO i denne perioden: Den norske Maskinistforbund, Norsk Losforbund, Norsk Politiforbund, Norsk Tolltjenestemannsforbund og Lensmannsbetjentenes Landslag.

Antallet fusjoner har vært omfattende innen industrien og innen bygg. Som en illustrasjon er det i dag tre forbund – Fellesforbundet, Industri og Energi og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund – som representerer det som på 1950-tallet var et 20-talls forbund.

Store endringer

I denne tabellen vises de noen av de viktigste sammenslutningene i LO som berører de forbundene som fortsatt er medlemmer. For eksempel var det vi i dag kjenner som Fellesforbundet 15 forbund på slutten av 1950-tallet. Prosessene har også skjedd i flere omganger. Norsk Grafisk forbund og Norsk Bekledningsarbeiderforbund var for eksempel resultat av sammenslutninger på 1960-tallet.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)


Dagens forbund Tidligere forbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Tobakksarbeiderforbund
 • Norsk Baker- og Konditorarbeiderforbund
 • Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund
Fellesforbundet
 • Norsk Støperiarbeiderforbund
 • Norsk Stenindustriarbeiderforbund
 • Norsk Skotøyarbeiderforbund
 • Norsk Tekstilarbeiderforbund
 • Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund
 • Norsk Bokbinder- og Kartonasjearbeiderforbund
 • Norsk Typografforbund
 • Norsk Litograf- og Kjemigrafforbund
 • Norsk Murerforbund
 • Norsk Gullsmedarbeiderforbund
 • Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund
 • Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund
 • Norsk Papirindustriarbeiderforbund
 • Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
 • Norsk Bekledningsarbeiderforbund
 • Norsk Grafisk forbund
 • Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (Fellesorganisasjonen)
 • Norsk Barnevernpedagogforbund
 • Norsk Sosionomforbund
 • Norsk Vernepleierforbund
El & IT Forbundet
 • Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
 • Tele- og Dataforbundet

Tele- og Dataforbundet ble dannet av Den norske teleorganisasjon og Norsk Tele Tjeneste Forbund.

Postkom
 • Den norske Postorganisasjon
 • Norsk Postforbund

Den norske Postorganisasjon ble dannet av Det norske Postmannslag og Poståpnernes landsforbund.

Fagforbundet
 • Norsk Kommuneforbund
 • Norsk Helse og Sosialforbund (frittstående)
Musikernes fellesorganisasjon
 • Norsk Musikerforbund
 • Norsk Kantor‑ og organistforbund
 • Norsk Musiker‑ og Musikkpedagogforening (YS).
Industri Energi Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, NOPEF, Norsk Treindustriarbeiderforbund

Kom ikke til enighet

Det planlagte «Forbundsalliansen», skulle ha bestått av Arbeidsmandsforbundet, Industri og Energi, Transportarbeiderforbundet og Postkom. Arbeidet med det nye forbundet hadde pågått i neste to år da det i forrige uke ble klart at de fire forbundene ikke kom til å bli enige om en fusjon.

En annen fusjonsprosess, Forbund1, strandet i 2005. Ideen var å etablere et storforbund innen service, samferdsel og kommunikasjon. De aktuelle forbundene var Jernbaneforbundet, Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet (YS), Postkom, Handel og Kontor og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

I samme form som i 1956

De ti LO-forbundene som i dag eksisterer i samme form som i 1956 er:

 • Arbeiderbevegelsens Presseforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor i Norge
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norsk Transportarbeiderforbund