Skip to main content

Fakta om flåtestyring

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 15. oktober 2012
  • Eldre artikkel

15. oktober 2012

Eldre artikkel

Denne oversikten er et lett redigert utdrag (delkapittel 2.0 og 3.6) fra en Fafo-rapport utførlig omtalt i artikkelen «Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor».

Flåtestyring registrerer hvor firmaets ressurser (ansatte, utstyr, kjøretøy og varer) til enhver tid befinner seg, slik at de kan fjerndirigeres (og spores) på en hensiktsmessig måte – for eksempel ved at nye oppdrag tildeles på bakgrunn av geografisk nærhet til oppdraget.

Av et representativt utvalg av norske arbeidstakere, svarer 7 prosent at flåtestyring (GPS, mobilposisjonering med mer) finnes på deres arbeidsplass.

Personer som svarer at de har flåtestyring på arbeidsplassen er først og fremst menn over 30 år, med utdanning på videregående skole-nivå. De har ikke en lederstilling som medfører personalansvar, og er fagorganiserte.

 Flåtestyring er mest utbredt i privat sektor inklusive offentlig forretningsdrift, og i bransjer hvor en vesentlig andel av arbeidsoppgavene utføres utenfor fast arbeidssted.

Først og fremst er det store virksomheter som har flåtestyring. De aller fleste har etablerte ordninger med verneombud og tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Flåtestyring er mest utbredt i følgende næringer: transport og samferdsel, bygg, anlegg og elektrisk kraft, industri, samt helse/sosial.

 Flåtestyring kombineres ofte med andre kontroll- og overvåkingssystemer. Hele 45 prosent av de som har flåtestyring, oppgir at ytterligere tre eller flere definerte kontroll- og overvåkingssystemene finnes på deres arbeidsplass.

I intervjuene med ansatte kommer det fram ulike begrunnelser for at virksomheten har innført flåtestyring eller andre former for feltteknologi:

  • Ønsker om økt kontroll med ansatte
  • Økonomiske innsparinger ved mer effektiv drift og kutt i drivstoffutgifter
  • Krav i forbindelse med anbud
  • For elektronisk kjørebok er hovedbegrunnelsen dokumentasjonskrav fra skattemyndighetene og behov for å redusere privat bruk av tjenestebiler.

Les mer: «Når arbeidet kan spores fra sjefens kontor»
Les mer: «Hva sier regelverket om kontroll og overvåkning?
»