Skip to main content

Kvinner i fagbevegelsen:

Faktaliste: Likestilling og kvinnekamp i norsk historie

Nedenfor følger en kort oversikt over viktige kvinnepolitiske hendelser i det norske samfunn og i fagbevegelsen.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 07. mars 2016
  • Eldre artikkel

07. mars 2016

Eldre artikkel

Dette er en oversikt hentet fra Fafo-rapporten Kvinner i fagbevegelsen 2013 – representasjon i LO og forbundene.

Rapporten som sådan presenteres i artikkelen «Stemmer som vokste seg sterke».

1889 Fyrstikkarbeiderskenes streik. De Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening stiftet okt. 1889.
1890 Prinsippvedtak om at kvinner kan delta i fagforeninger.
1909 Kvinnenes kontor etablert.
1911 Kvinnenes kontor slått sammen med Arbeiderpartiets Kvinneforbund.
1913
Kvinner får allmenn stemmerett i Norge.
1925 LO-kongressen vedtar å begrense ektefellers (hustruers) arbeid.
1949
Kvinnenemnda får en lønnet sekretær.
1959
Norge ratifiserer ILO-konvensjonen om likelønn – som første land i Norden.
1961 LO og N.A.F. inngår rammeavtale om likelønn. Enighet om at kjønnsbestemmelser i tariffavtalene skal fases ut.
1961 Kvinnesekretæren fikk adgang til sekretariatets møter med tale- og forslagsrett.
1969
LOs kongress vedtar enstemmig å legge ned kvinnenemnda.
1971
LOs første kvinnelige valgte sekretær.
1974 Kvinnenemnda legges ned, og erstattes av LOs utvalg for familiespørsmål.
1977 LOs utvalg for familiespørsmål omdøpes til LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg.
1978
Lov om selvbestemt abort trår i kraft.
1979
Likestillingsloven trår i kraft.
1982 Rammeavtale mellom NHO og LO om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.
1985
LOs største forbund – Norsk Kommuneforbund – får kvinnelig leder.
1989
LOs første kvinnelige nestleder velges.
1993
Vedtak om fedrekvote i foreldrepermisjonen.
1994
LOs likestillingsavdeling opprettes.
1995
Første 10-punkts program om likestilling (LO/NHO).
1997-2012
En rekke offentlige utredninger tar for seg tema likelønn og likestilling.
2001 LOs første kvinnelige leder velges.
2003 Vedtak om å legge ned LOs likestillingsavdeling. Likestillingsarbeidet overføres til andre avdelinger i LOs administrasjon.
2005 Vedtektens § 11 Likestilling. Ved valg og oppnevnelser i LO skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig.
2008
Kvinner er i flertall blant LOs medlemmer.

Les hele rapporten her:
(kan også bestilles i bokform)

Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård:
Rapporten

Kvinner i fagbevegelsen 2013 – representasjon i LO og forbundene
(Fafo-rapport 2013:10)

Oppdragsgiver: LO