hovednavigasjon

Emner 

Bedriftsdemokrati

Et organisert arbeidsliv er grunnsteinen i det norske systemet. Det vil si at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er med i sine respektive organisasjoner. Rundt halvparten av arbeidstakerne er medlem i en fagorganisasjon. Det er store forskjeller på privat og offentlig sektor. På arbeidsgiversiden har organisasjonsgraden gradvis økt over tid.