Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Undersøkelse blant NITO-tillitsvalgte

Utenlandsk eierskap negativt for medbestemmelse

Hva er forutsetningene for medbestemmelse i norske bedrifter? Og er utenlandske eiere mindre opptatt av bedriftsdemokratiet enn norske eiere?

  • 13. februar 2013
  • Eldre artikkel

13. februar 2013

Eldre artikkel

Dette er to av spørsmålene som reises i en undersøkelse gjort blant tillitsvalgte i NITO (Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon), gjennomført av Fafo i 2012.

Utenlandske eiere: grunn til bekymring

I løpet av de siste åene har NITO fått flere henvendelser fra tillitsvalgte som er bekymret for medbestemmelsen i bedrifter med utenlandske eiere.

Undersøkelsen viser at det kan være grunn til bekymring. Jevnt over mener tillitsvalgte i utenlandskeide bedrifter at de har mindre innflytelse enn tillitsvalgte i norskeide bedrifter, og de tillitsvalgte i utenlandskeide virksomheter svarer i mindre grad enn andre at ledelsen tar hensyn til innspill i saker som berører lønns- og arbeidsvilkår.

De er også mindre involvert i omorganiseringsprosesser enn andre tillitsvalgte. Utenlandske eiere karakteriseres også som mer hierarkisk og byråkratisk.

Forutsetninger for lokal medbestemmelse

En forutsetning for medbestemmelse på arbeidsplassen er at det tilrettelegges for fagforeningsaktivitet. 45 prosent av de tillitsvalgte i NITO svarer at det tilrettelegges.

I tillegg må de tillitsvalgte bli inkludert i beslutningsprosesser som har betydning for arbeidsplassen og medlemmene. Tre av fire tillitsvalgte svarer at de deltar i formelle drøftings- eller forhandlingsmøter med ledelsen. Men tillitsvalgte i NITO har i mindre grad enn andre tillitsvalgte uformelle samtaler med ledelsen.

Uformelle møter kan være viktig for å få ryddet opp i uklarheter og misforståelser, og det er gjerne kombinasjonen av formell og uformell kontakt som gjør partssamarbeidet fruktbart og effektivt. En annen viktig forutsetning for lokal medbestemmelse er at både ledere og tillitsvalgte opplever at samarbeidet har betydning.