hovednavigasjon

Emner 

Organisasjonsgrad i Norge og Europa

Blant utvalgte land er flest islandske og finske arbeidstakere fagorganisert, færrest i Frankrike, Litauen og Estland. Norge ligger på sjetteplass.
Arbeidstakersiden organisasjonsgrad. 2018 (Polen, Portugal og Hellas 2016).
Fafo/OECD Arbeidstakersiden organisasjonsgrad. 2018 (Polen, Portugal og Hellas 2016).

En bredere gjennomgang finner du i artikkelen Antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge (arbeidstakerne) og Arbeidsgivernes medlemstall og organisasjonsgrad

De nyeste tallene fra Norge:

  • 49 prosent av norske lønnstakere er organisert (2019)
  • 24 prosent av arbeidstakerne er med i et LO-forbund (2019)
  • 80 prosent av lønnstakerne i offentlig sektor er organisert (2018)
  • 38 prosent av lønnstakerne i privat sektor er organisert (2018)
  • Organisasjonsgraden er  i varehandel og hotell og restaurant, med 21 prosent  (2014*)
  • Om lag  69 prosent av lønnstakerne i arbeidsmarkedet er omfattet av en tariffavtale (2018). Dette fordeler seg mellom 100 prosent i offentlig og 52 prosent i privat sektor.

Kilde: Fafo-forsker Kristine Nergaard: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018.