Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Så mye har partssamarbeidet vært under press i EU-landene

Hvordan har grunnforholdene til fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og kollektive forhandlinger forandret seg i de ulike EU-landene og Norge? To tabeller viser en tidvis dramatisk omveltning i mange land mellom 2000 og 2014.

<p>UNION UNDER ULIKT PRESS: Hvert enkelt EU-land (og EØS-landet Norge) har ulike tradisjoner for samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det samme gjelder da også hvordan finanskrise, medlemssvikt, lovvendringer og andre forhold har rammet det eksisterende samarbeidet. En oversikt over hvert enkelt lands erfaringer finner du i denne artikkelen.</p>

UNION UNDER ULIKT PRESS: Hvert enkelt EU-land (og EØS-landet Norge) har ulike tradisjoner for samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det samme gjelder da også hvordan finanskrise, medlemssvikt, lovvendringer og andre forhold har rammet det eksisterende samarbeidet. En oversikt over hvert enkelt lands erfaringer finner du i denne artikkelen.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 26. august 2016
  • Eldre artikkel

26. august 2016

Eldre artikkel

Som vi omtaler nærmere i en egen artikkel, har en rekke nye tema klatret opp på dagsordenen i de enkelte EU-landene etter årtusenskiftet.

Dette kan både ha vært mer eller mindre villede så vel som ufrivillige endringer: alt fra endringer i lovverket som regulerer arbeidslivet til finanskrise.

Press og endringer i grunnforhold har satt sitt preg på «the social partners» – organisasjonene som representerer arbeidstakerne (fagforeninger) og arbeidsgiverne (arbeidsgiverforeninger). Både hver for seg og i samarbeidet dem i mellom, blant annet kollektive lønnsforhandlinger, har de blitt tvunget til å skifte grep.

Enkelte land og deres organiserte arbeidsliv har imidlertid blitt kjørt hardere enn andre. Partenes styrkeforhold i utgangspunktet (særlig høy medlemsandel) har selvsagt mye å si, men politisk klima og økonomisk utvikling spiller selvsagt også inn.

I en ny rapport (på engelsk) har EUs eget utredningsinstitutt, Eurofound, forsøkt å tallfeste hvor hardt rammet det organiserte arbeidslivet har blitt, i henholdsvis perioden 2000–07 og 2008–14.

Dette har vi i Arbeidslivet.no satt sammen til de to tabellene du finner nedenfor.

Liste 1: Fra nær filleristede til upåvirkede land

Eurofound har rangert i hvilken grad åtte forskjellige faktorer (se tabell 2) har bidratt til å svekke partene i hvert enkelt EU-land og Norge. Dette skjer etter et poengssystem fra 0 («ikke viktig»), via 2 (relativt viktig) og 3 (viktig) til 4 (veldig viktig).

Summerer man scoren på alle de åtte temaene sitter man igjen med følgende oversikt i de to periodene (sortert fra hardest til lettest rammet/påvirket), hvor Norge havner på henholdsvis 20. og 22. plass (rød-markeringen er kun ment illustrerende):

Hvilke land har vært under hardest press?

2000–2007

      

2008–2014

 Nr.  

Land

  Score  

   Nr.  

Land

 Score 

Endr.,
score
1. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Slovenia     28   1. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Italia      31 +6
1. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Slovakia      28   2. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Romania      29 +2
3. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Romania      27   3. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Slovenia     28 -
4. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Italia      25   3. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Spania      28 +14
5. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Litauen      22   5. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Irland      27 +11
6. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Polen      20    6. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Ungarn      26  +9
7. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Tsjekkia      19    7. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Hellas      25 +9
7. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Bulgaria      19    8. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Tsjekkia      24 +5
9. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Frankrike      18    9. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Polen      23 +3
10. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Ungarn      17    9. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Kypros      23 +13
10. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Tyskland      17    11. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Slovakia      21 -7
12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Latvia      16    12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Portugal      20 +5
12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Irland      16    12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Litauen      20 -2
12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Hellas      16    12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Bulgaria      20 +1
12. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Danmark      16    15. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Tyskland      19 +2
16. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Portugal      15    15. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Frankrike      19 +1
16. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Nederland      15    17. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Estland      19 +9
18. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Spania      14    18. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Latvia      17 +1
19. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Kroatia      13    18. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Kroatia      17 +4
20. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Norge      12    20. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Danmark      16 -
21. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Malta      11    21. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Nederland      15 -
21. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Belgia      11     22. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Norge      12 -
23. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Kypros      10    22. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Malta      12 +1
23. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Finland      10    22. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Finland      12 +2
23. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Estland      10     25. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Sverige      11 +7
26. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Østerrike      9    25. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Storbritannia     11 +4
27. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Storbritannia     7    25. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Belgia      11 -
28. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Sverige      4    28. Flags.blogpotato.de/Creative commons   Østerrike      9 -
29. Flags.blogpotato.de/Creative commons Luxembourg   2    29. Flags.blogpotato.de/Creative commons  Luxembourg   7 +5
Data-kilde: Eurofound  

Liste 2: Medlemsflukt og økonomiske kriser

Om vi sorterer etter de åtte ulike påvirkningskreftene, finner vi følgende (antall) land hvor dette har hatt betydelig innflytelse på partenes grunnforhold (poengscore enten 3 (viktig) eller 4 (veldig viktig)).

(Norge har ingen slik score på noen av de åtte temaene.)

Hvilke endringer har preget hvilke EU-land (og Norge) i periodene 2000–07 og 2008–14?

Intern / ekstern påvirkning 

(Antall) land hvor dette var en «viktig» eller «veldig viktig» faktor.

2000–2007  2008–2014

INTERN PÅVIRKNING
antall/land
 
Tap av medlemmer, fagforeninger 16 21
  Danmark, Estland, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Bulgaria, Danmark, Estland, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
Tap av medlemmer,
arbeidsgiverforeninger
4*  3 
  Litauen, Romania, Slovakia, Tyskland.   Italia, Romania, Spania.
Økt diversifisering  av arbeidsstyrken, nye behov blant medlemmer 15   20
Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Romania, Slovenia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
Tariffavtalers
dekningsgrad
10  16   
  Bulgaria, Italia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn. Bulgaria, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Spania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn.

EKSTERN PÅVIRKNING
antall/land
 
Omstilling, kriser og arbeidsledighet 14   27  
  Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyskland, Ungarn.  Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Ungarn.
Ny lovregulering
av arbeidslivet
13  20
  Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia. Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn.
Endringer i (to-/tre)parts-
samarbeidet
8 13 
  Belgia, Frankrike, Italia, Kroatia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia. Belgia, Estland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn.
Endringer i  reguleringer/lovverk av/for kollektive forhandlinger 7  14 
  Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Romania, Slovenia, Tsjekkia. Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn.
 Data-kilde: Eurofound  

* Tallet avviker fra rapportens figur 1 (s. 9),
men er fundert i den detaljerte
oversikten i kildetabell A1 (s. 77)