Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Redusert ungdomsledighet i Europa

Ungdomsledigheten i EU-landene er redusert med en halv million det siste året. Men fremdeles er det nesten 4,2 millioner arbeidsledige personer i alderen 15–24 år.

<p>TØFF JOBBJAKT: Høy ledighet særlig blant unge har vært et vedvarende problem blant mange EU-land. Her fra et fransk arbeidsledighetskontor.</p>

TØFF JOBBJAKT: Høy ledighet særlig blant unge har vært et vedvarende problem blant mange EU-land. Her fra et fransk arbeidsledighetskontor.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 10. august 2016
  • Eldre artikkel

10. august 2016

Eldre artikkel

Om lag 2,9 millioner av de arbeidsledige ungdommene bor i euro-området (19 land med euro som felles valuta).

Til sammen i de 28 EU-landene var ungdomsledigheten redusert med 503 000 fra våren 2015 til våren 2016.  I euro-landene var antallet arbeidsledige unge redusert med 270 000 personer.

Dette fremgår av oversikter fra Eurostat fra 1. juli 2016.

18,6 prosent ledige

Ledighetsraten blant personer under 25 år var i EU-28 på 18,6 prosent i mai 2016, mens ledigheten i euro-landene var 20,7 prosent.

Tilsvarende tall for mai 2015 var 20,6 prosent (EU-28) og 22,4 prosent (euro-landene).


Figur 1 Ungdomsledighet EU 28 og EA 19.
Sesongjusterte ledighetsrater januar 2000 – mai 2016
(Kilde: Eurostat)

Ungdomsledighet EU 28 og EA 19

«Eurosonen» (EU19) består av landene med euro som felles valuta – Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Tyskland og Østerrike. EU28 henviser til samtlige medlemsland.

Ungdomsledigheten var på det laveste i første kvartal 2008. Finanskrisa førte fra høsten 2008 til en dramatisk økning i ledigheten.

Etter at ungdomsledigheten så ut til å stabilisere seg på i overkant av 20 prosent i perioden sommeren 2009 til våren 2011, fortsatte ledigheten i EU-28 å øke fram til toppunktet på 23,8 prosent i første kvartal 2013.

Fra 2012 økte ungdomsledighetene i euro-landene mer enn i EU-28.

Ledighetsratene dreier seg om arbeidsledighet blant ungdommer som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet (regnes med i arbeidsstyrken). Mange unge under 25 år går på skole eller studerer på heltid og regnes ikke med.

Høyest ungdomsledighet i Hellas

Det er fortsatt stor variasjon mellom landene når det gjelder ungdomsledighet. I mai 2016 var arbeidsledigheten i aldersgruppen 15–24 år størst i Hellas, Spania, Italia og Kroatia.

Lavest ungdomsledighet i EU-landene ble registret i Malta, Tyskland og Tsjekkia.


Figur 2 Ungdomsledighet i Europa.
Sesongjusterte ledighetsrater mai 2015 og mai 2016*
(Kilde: Tall fra Eurostat)

Ungdomsledighet i Europa. Sesongjusterte ledighetsrater mai 2015 og mai 2016

* Der det ikke foreligger tall for mai 2016 er det brukt tall
fra mars 2016 (Hellas, Kroatia, Kypros, Romania, Slovenia,
Storbritannia) og april 2016 (Estland, Norge)


Sammensatte forklaringer

Det er trolig sammensatte forklaringer på at ledigheten blant ungdom nå er noe lavere.

  • Nedgangen kan for det første skyldes at flere ungdommer blir værende i utdanningssystemet fordi utsiktene til å få arbeid er dårlige.
  • For det andre, kan noen ha valgt å emigrere, eller har på ulike måter trukket seg tilbake fra arbeidsmarkedet.
  • For det tredje vil bedring av økonomien i enkelte land også bedre jobbmulighetene for ungdom.
  • Dessuten vil tiltakene for å redusere ungdomsledigheten også spille en rolle.