Skip to main content

>

Internasjonalt

>

«Macho-taushet» et HMS-problem i europeisk stålindustri

Åpenhetskultur og det å bringe de ansatte inn i HMS-arbeidet er nøkler for å bekjempe dårlige psykososiale arbeidsforhold i en utsatt bransje, ifølge Eurofound-rapport.

<p>HETE TILSTANDER: Europeiske stålarbeidere er utsatt for en rekke HMS-utfordringer på arbeidsplassen. Disse spenner fra varme og kjemikaler til krav om nedskaleringer og ny teknologi.</p>

HETE TILSTANDER: Europeiske stålarbeidere er utsatt for en rekke HMS-utfordringer på arbeidsplassen. Disse spenner fra varme og kjemikaler til krav om nedskaleringer og ny teknologi.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 04. juni 2014
  • Eldre artikkel

04. juni 2014

Eldre artikkel

Europeiske stålverk er pålagt av EU å jobbe for et trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Dette skal skje med de ansatte med på laget.

Ut fra kultur og tradisjoner for partssamarbeid varierer det likevel hvordan disse prinsippene blir etterfulgt i et finsk, fransk og tysk stålverk, ifølge en rapport fra Eurofound.

Et sentralt mål bør imidlertid være å legge til rette for at ansatte kan snakke helt fritt om hvilke problemer de opplever på arbeidsplassen, vektlegger forskerne. Dette gjelder i særlig psykososiale problemer (stress, mental helse og generelt velbefinnende).

– Å oppfordre arbeidstakerne til å snakke om sine problemer på jobben, spesielt psykososiale problemer, står sentralt for å kunne takle problemet innen hele organisasjonen. Forskningen viser at tilretteleggingen av en kultur hvor man fritt kan påpeke psykososiale begrensninger er en av sektorens største utfordringer, skriver forskerne.

Fem farer i yrket

LES HELE rapporten (PDF) på Eurofounds nettsider: Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel sector.
LES HELE rapporten (PDF) på Eurofounds nettsider: Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel sector.

Rapporten legger spesielt vekt på fem faktorer som taler for en sterk innsats innen HMS-arbeidet i Europas stålindustri:

  • Fysiske farer: Grovkornet arbeid som inkluderer mange kjemiske og fysiske trusler
  • Mannsdominert yrke: Som nevnt: Maskulin kultur med høy terskel for å varsle om vanskelige forhold. De fåtallige kvinner varsler i større grad om slike problemer.
  • Stress: Stramme organisatoriske vilkår med preg av automatiserte arbeidsprosesser og -rytmer, lite åpning for variasjon innenfor fastsatte detaljerte arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling og strenge tidsfrister.
  • Hard konkurranse: Krav om effektivisering innenfor hard internasjonal konkurranse. Privatisering, hyppige omstruktureringer, oppkjøp og andre endringer på konsernnivå. Samlet sett foregått en sterk nedskalering av arbeidsstokkene innenfor stålindustrien i Europa.
  • Økte kompetansekrav: Nye miljøkrav og ny teknologi krever mer kunnskap og flere evner av de ansatte. Bidrar til å endre arbeidstakernes kollektive identitet.

Både individuelt og kollektiv

Både arbeidstakere og arbeidsgivere innen stålindustrien er enige om behovet for spesifikke HMS-tiltak innen bransjen, både av moralske, økonomiske og juridiske årsaker. De tre undersøkte stålverkene har da også brukt ressurser på å danne og hyre inn kompetanse på området.

Forskernes erfaringer tilsier at man trenger en kombinasjon av tiltak mot hver enkelt ansatt – for eksempel kursing i stressmestring og holdningsarbeid relatert til helse – og kollektive tiltak.

Sistnevnte kan omfatte reguleringen av skiftordninger og oppgradering av utstyr, ifølge rapporten.

Partssamarbeid oppfordres

Tillitsvalgte og fagforeninger bør generelt inkluderes i dette arbeidet, ifølge Eurofound-forskerne, noe de tre undersøkte stålverkene allerede gjør.

Forskerne tar videre til orde for at lederne bør inngå en skriftlig avtale med de ansattes representanter om hvordan kommunikasjonen knyttet til HMS-arbeidet skal foregå.

Fafo er korrespondenter for Eurofound.


Hele rapporten:

Eurofound.europa.eu: Industrial relations practices related to psychosocial constraints at work in the steel sector.