Skip to main content

>

Internasjonalt

>

EU: Rykkvis mot frie veier

Historisk sett har de innenlandske transportmarkedene vært strengt regulert i Europa. EU har da også foretatt en skrittvis liberalisering på dette området.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 29. januar 2014
  • Eldre artikkel

29. januar 2014

Eldre artikkel

I utgangspunktet skulle det aller siste skrittet – fri og grenseløs konkurranse i hele EØS-området – bli tatt innen 2015.  Dette innebærer at også innenlandske transportoppdrag skulle bli fritt tilgjengelig også for utenlandske aktører.

Men etter at flere vesteuropeiske land har protestert, er denne fullstendige liberaliseringen utsatt inntil videre.

– Etter EU-utvidelsen i 2004, da transportører fra de østeuropeiske landene kom inn og konkurrerte, vokste en rekke nye spenninger og utfordringer fram. Ulikheter i lønnsvilkår og sosiale forhold bidrar til at konkurransen skjer på ulike vilkår, forteller Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen, prosjektleder for rapporten Norsk transport – veien videre.

Etterspør klargjøring

Bekymringen for dette deles av de fleste vesteuropeiske land. I Norden har Finland og innført strengere regler for kabotasje og innført bestilleransvar.

Fafo-forskerne Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten
FAFO-FORSKERNE (f.v.) Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten har skrevet rapporten

Danmark har på sin side innført høyere bøter for overtredelser av kabotasjeregelen.

– Man har altså et visst nasjonalt handlingsrom. Men kabotasjereglene forstås ulikt. Danmark har derfor, sammen med andre vesteuropeiske land, bedt om en klargjøring fra EU på dette området, forteller Fafo-forskeren.

Miljø og klima også med

EUs lovverk for transportmarkedet er ikke kun fokusert på konkurranse for konkurransens egen skyld. Miljø- og klimaargumenter har også spilt inn.

– Tilgangen til kabotasje er for eksempel ment å hindre alt for mange lastebiler kjører lange strekninger med uten last. På samme måte ønsker man at en større del av transporten skal gå fra vei til kjøl og bane. Men dette arbeidet hindres av at veitransport er et såpass rimelig alternativ, forteller Steen Jensen.

Les hele rapporten her

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten:
Rapporten

Norsk transport – veien videre

Fafo-rapport 2014:03.
Oppdragsgiver: Norsk Transportarbeiderforbund