Skip to main content

Vold og trusler i finansbransjen

Hvor farlig er det å jobbe i bank eller med inkasso? Ni prosent av Finansforbundets medlemmer har opplevd trusler det siste året. Blant arbeidstakere i inkassobransjen er det hele 27 prosent som er blitt truet, viser en fersk Fafo-undersøkelse.

Ansatte i inkasso-virksomhet er de mest utsatte for vold og trusler i finansnæringen. Mange sliter med mistrivsel og utrygghet i kjølvannet av truslene.
Ansatte i inkasso-virksomhet er de mest utsatte for vold og trusler i finansnæringen. Mange sliter med mistrivsel og utrygghet i kjølvannet av truslene.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 09. november 2012
  • Eldre artikkel

09. november 2012

Eldre artikkel

De fleste blir truet med fysisk skade på egen person eller at arbeidsplassen skal bli påført skade. Det kan også dreie seg om trusler mot barn, eller at vedkommende truer med å ta sitt eget liv. En undersøkelse blant bank- og forsikringsansatte i Sverige viser at det å ikke få lån i banken, ha betalingsproblemer eller bli avkrevd legitimasjon kan utløse aggressiv atferd.

Fafo-rapporten viser at arbeidstakere som har kontakt med kunder ansikt til ansikt, eller over telefon, er mest utsatt for trusler. Finansforbundet mener at det har vært en økning i trusler rettet mot medlemmene de siste årene.

Konsekvenser

Flertallet av de som har blitt utsatt for trusler opplever at det ikke har hatt noen konsekvenser for dem (seks av ti). 

Utrygghet i jobben, mistrivsel, ønske om å slutte og psykiske plager er de vanligste konsekvensene for arbeidstakere som mottar trusler.

Når truslene blir realitet

Det er bare en liten gruppe av de ansatte i finansnæringen som faktisk har blitt utsatt for vold, i form av slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep. For de som var rammet førte det blant annet til større utrygghet og ønske om å bytte stilling. Samtlige voldsutsatte meldte fra og de opplevde å bli tatt på alvor.

Her kan du lese hele rapporten Vold og trusler i finansnæringen.

Omfattende problem i deler av offentlig sektor

Ansatte i barnevern og i kommunale boliger for psykisk utviklingshemmede er svært utsatt for vold og trusler om vold. Dette skyldes i stor grad forhold ved brukerne, det vil si sykdom, avmakt og mangel på kommunikasjonsmuligheter, ifølge Fafo-rapporter fra 2009 og 2010.

Her kan du lese hele rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor II (2010)

Les også Vold og trusler om vold i offentlig sektor (fra 2009).

Rammer 4 prosent av norske arbeidstakere

Vold på arbeidsplassen rammer fire prosent av norske arbeidstakere, ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009.

Tre prosent har blitt utsatt for trusler om vold.  Kvinner er mer utsatt enn men, og den mest utsatte gruppa er sykepleiere.

Hvilke arbeidstakere er mest utsatt

Arbeidstilsynet har laget en egen faktaside om vold og trusler i arbeidslivet.

Her kommer det fram at folk som jobber med verditransport, ansatte i post, bank, butikker og hotell og restaurant, politi, vektere, parkerings- og fengselspersonell, ansatte i sosialvesenet og helsepersonell er utsatte grupper.

Hva sier arbeidsmiljøloven:

  • § 4-3 (3): Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  • § 4-3 (4): Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.