Skip to main content

Kraftige kutt i antall forskrifter til arbeidsmiljøloven

Fra årsskiftet er 47 forskrifter til arbeidsmiljøloven redusert til seks. Kravene er i all hovedsak de samme.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mona Bråten

 • 09. januar 2013
 • Eldre artikkel

09. januar 2013

Eldre artikkel

Kravene som tidligere var spredt i flere forskrifter er nå samlet og satt i en sammenheng. Hensikten med denne endringen er å gjøre det enklere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for virksomhetene.

De nye forskriftene

 Fire forskrifter setter krav til helse, miljø og sikkerhet:

 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Denne inneholder kravene om medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Bestemmelsene er aktuelle for HMS-arbeid i alle virksomheter.

 • Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Her er kravene til utforming og innretning av steder hvor det skal utføres arbeid samlet. Forskriften er aktuell for alle virksomheter – også utleiere av arbeidslokaler. Kravene er relevante for de fleste virksomheter.

 • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Kravene gjelder for ulike former for farlig arbeid.

 • Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Forskriften er aktuell i alle virksomheter hvor støy, vibrasjoner, stråling eller kjemiske eller biologiske forhold kan innebære risiko.

Én forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleiere m.m:

 • Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)

Én forskrift inneholder ikke direkte HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår m.m.:

 • Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger). Denne gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, sikkerhetsopplæring, sakkyndig virksomhet, regionale verneombud med mer.

Gjennom det systematiske HMS-arbeidet skal virksomhetene avdekke hvilke arbeidsmiljøfaktorer den må forholde seg til, og på grunnlag av dette skaffe seg oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder. Hvis virksomheten ikke har den nødvendige oversikten, må den gjennomføre et kartleggingsarbeid.

Den nye forskriftsstrukturen skal bidra til bedre systematikk og helhetlig HMS-arbeid, og legger opp til en stegvis tilnærming:

 • Først må virksomheten sette seg inn i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Deretter må virksomheten følge krav om utforming av arbeidsplassen i arbeidsplassforskriften
 • Så må virksomheten følge krav om sikker gjennomføring av arbeidet i forskrift om utførelse av arbeid. Virksomheten skal også overholde grenseverdier og tiltaksverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Alle forskriftene og nærmere redegjørelse finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Forskrifter som videreføres

Forskrifter som også håndheves av andre myndigheter enn Arbeidstilsynet, videreføres som egne forskrifter. Eksempler er internkontrollforskriften, maskinforskriften og forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.

Byggherreforskriften videreføres også som egen forskrift fordi formålet med denne i all hovedsak er å fastsette oppdragsgivers forpliktelser. Dessuten er dette den eneste forskriften som setter krav til byggherre.

Forskrifter som regulerer andre forhold som for eksempel hjemmearbeid, arbeidsreglement og tvisteløsningsnemnd, er beholdt som egne forskrifter.

Kilde: Nye arbeidsmiljøforskrifter – hvordan finner du fram? Best.nr. 609