Skip to main content

2011: Over halvparten forbrøt seg mot HMS-regelverket

Arbeidstilsynet fant brudd hos seks av ti virksomheter i 2011. Mangelfull håndtering av HMS-arbeid og bedriftshelsetjenester dominerer.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 31. mai 2012
  • Eldre artikkel

31. mai 2012

Eldre artikkel

På grunnlag av 14.200 tilsyn i 2011, kunne Arbeidstilsynet konstatere at en stor andel av virksomhetene ikke oppfyller alle kravene til Arbeidsmiljøloven.

Mer enn halvparten av virksomhetene ble bedt om å rydde opp.

Nesten 4000 pålegg var basert på at virksomheter manglet et systematisk HMS-arbeid. Omtrent 3000 pålegg gikk på mangelfull bruk av bedriftshelsetjeneste, mens 1500 virksomheter forbrøt seg mot forskriften om tungt og ensformig arbeid.

Færre yrkesskader

Etter en topp i 1997, har antallet meldte yrkesskader falt kraftig. Arbeidstilsynet regner imidlertid med at det forekommer en omfattende underrapportering.

I 2009, som i skrivende stund er det siste året med offentliggjorte statistikk på området, ble det meldt inn 17.700 skader. Fall (4400 skader), støt/treff av gjenstand (3200), «annet» (2800) og stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand (2500) var de klart hyppigste årsakene.

Arbeidstilsynet anslår videre at 13 prosent av arbeidsstokken utsettes for helseskadelige kjemikalier i mer enn halvparten av arbeidstiden og at opp mot 20 prosent er belastet med lange perioder med sterk støy. Rundt 6 prosent, to tredjedeler kvinner, er utsatt for vold og trusler og 5 prosent opplever å bli mobbet.

I tillegg får årlig rundt 0,8 prosent av arbeidsstokken varige mén etter arbeidsskader.

52 dødsfall

I gjennomsnitt rammes 42 mennesker årlig av dødelige arbeidsskader. De mest usatte sektorene er bygg og anlegg, industrien, transport og lagring og primærnæringene. Den store majoriteten har vært menn.

I 2011 døde totalt 52 mennesker av skader påført i arbeidstiden. 11 av disse døde under terrorangrepene 22. juli. I bygg og anlegg og industrien døde 20 personer.

Tallene innbefatter ikke all offshore-, sjøfarts- og fiskerivirksomhet.