Skip to main content

Ny rapport fra STAMI:

Fortsatt farlig i bygg og anlegg

Det skjer mange ulykker i bygg og anlegg. Arbeidstakerne i denne bransjen er tre ganger mer utsatt for arbeidsskade enn andre sysselsatte. Risikoen for skader er større blant unge arbeidstakere. Dette kommer fram i en ny rapport om arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anleggsbransjen, utarbeidet av STAMI.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 15. november 2013
  • Eldre artikkel

15. november 2013

Eldre artikkel

Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen.

Det var i 2012 om lag 194 000 sysselsatte i bygg og anlegg, eller omtrent sju prosent av alle sysselsatte i Norge.

Det er mange små bedrifter i næringen. Over halvparten av de 60 000 bedriftene har ingen ansatte. Videre har 80 prosent av bedriftene under ti ansatte.

Utsatte arbeidstakere

Når det gjelder arbeidsmiljø og risiko, viser rapporten at:

  • Lange arbeidsuker (over 45 timer i uka) er mer utbredt i bygg og anlegg enn i øvrige næringer.
  • Arbeidstakerne er overeksponert for en rekke kjemiske og biologiske faktorer. Det gjelder særlig eksponering for støv og røyk, hudkontakt med løsemidler, avfettingsmidler, oljer og skjærevæsker.
  • Arbeidstakerne er utsatt for repeterende hånd-arm-bevegelser, ugunstige stillinger som arbeid på huk/kne, arbeid med hender over skulderhøyde, tunge løft, kulde og vibrasjoner.
  • De yngste arbeidstakerne (16–24 år) er mer utsatt for potensielt skadelige fysiske, mekaniske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer enn andre arbeidstakere
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet er i hovedsak gunstig sammenlignet med øvrige næringer.

I levekårsundersøkelsen 2009 er det tre ganger så mange sysselsatte i bygg og anlegg som oppgir at de har hatt en arbeidsskade som har medført fravær de siste 12 månedene (6 prosent) enn for alle sysselsatte (2 prosent). Fall er den vanligste ulykkestypen.

Mange utenlandske arbeidstakere

I alt er det i overkant av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg, og blant disse er 22 653 på korttidsopphold. 26 546 er fra EU-land i Øst-Europa og utgjør den største gruppen arbeidsinnvandrere i denne næringen.

Arbeidstilsynets erfaring er at ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser oftest forekommer hos utenlandske virksomheter som utfører oppdrag nederst i en leverandørkjede, som driver innen privathus- og hyttebygging, og som utfører oppdrag knyttet til vedlikehold og renovering.