Skip to main content

12 dør i snitt per år i bygg- og anleggsbransjen

Fall er den vanligste årsaken. Bygg og anlegg er og blir farlige arbeidsplasser.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 24. november 2015
  • Eldre artikkel

24. november 2015

Eldre artikkel

Risikoen for å omkomme i bygg- og anleggsvirksomhet er omtrent dobbelt så høy som gjennomsnittet i alle næringer. Det er spesielt farlig å jobbe i anlegg, og det er heller ingen tegn til forbedring. Arbeidsskadedødsfall viser en økende tendens de siste 15 årene. Men da er det viktig å huske på at aktiviteten også har økt i disse årene.

Det er Arbeidstilsynet og STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) som har laget oversikten, som du kan lese mer om her: Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder (Kompass Tema nr. 4 2015).

De har brukt Arbeidskraftundersøkelsen fra SSN og statistikk fra Arbeidstilsynet som grunnlag for rapporten.

I gjennomsnitt har 12 arbeidstakere omkommet i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid de siste seks årene. I perioden 2011 til 2014 døde 48 personer. Alle de 48 var menn, og gjennomsnittsalderen var 41 år.

Det har også vært en økning i antall dødsfall blant arbeidstakere som ikke er ansatt i bygg og anlegg, men som kommer fra bemanningsforetak eller transport- og konsulentfirmaer. De fleste er innleide fra bemanningsforetak.

Ingen overrepresentasjon av utlendinger

Innvandrere (inkludert de på korttidsopphold) utgjorde i 2014 29 prosent av den totale sysselsettingen i bygg og anlegg. Flesteparten (74 prosent av innvandrerne) kommer fra Øst-Europa.  I dødsstatistikken for 2011–2014 utgjør de utenlandske arbeidstakerne er fjerdedel (12 personer). De fleste var fra Polen, men det var også en litauer, en rumener og en svenske som omkom. Det er med andre ord ingenting som tyder på at de utenlandske arbeidstakerne er overrepresentert i dødsulykkestatistikken i bygg og anlegg.

Fall er den vanligste årsaken til dødsfall. Nesten halvparten av de som omkom falt fra tak, bygninger eller bygningskonstruksjoner. De fleste hadde ingen eller mangelfull sikring for å hindre fallet. Innen anlegg skjer de alvorligste ulykkene ved bruk av store kjøretøy.

Rapporten er laget som en del av samarbeidet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette HMS-charteret ble undertegnet i juni 2014