Skip to main content

Hvor mange jobber i den enkelte næring?

En oversikt over hvor mange personer som jobber i de ulike bransjene/næringene i Norge.

<p>NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.</p>

NÆRINGSKJEDE: Rundt 2,6 millioner nordmenn er sysselsatt. Hva slags kompetanse, yrke og bransje vi jobber i er det stor spredning i. Her finner du en oversikt over næringene.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 10. oktober 2017

10. oktober 2017

Bransjer/næringer kan deles opp og sorteres på mange måter. Statistisk Sentralbyrå har også flere ulike nivåer på dette.

Vi benytter her først registerbaserte tall fra en tabell med 17 grupperinger. Det finnes også AKU-tall som oppdateres kvartalsvis, men disse vil kunne være mer usikre på dette området.

Kvinneandelen er tatt med for å vise at mange næringer i det norske arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Der hvor skjevheten er større enn 75 prosent (mindre enn 1 kvinne per 4 menn eller omvendt) er cellen rødmerket.

Antallet sysselsatte per næring (registertall)
15–74 år, 4. kvartal 2016. 17 kategorier.

# Næring Antall
sysselsatte
Kvinne-
andel
1 Helse- og sosialtjenester 540 000 81 %
2  Varehandel (+reperasjon av motorvogner) 349 000 47 %
3 Undervisning 213 000 66 %
4  Bygge- og anleggsvirksomhet 212 000 9 %
 5 Industri 208 000 23 %
6 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 165 000 49 %
7 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 160 000 41 %
8 Transport og lagring 137 000 20 %
9 Forretningsmessig tjenesteyting 125 000 43 %
10 Personlig tjenesteyting 101 000 58 %
11 Overnattings- og serveringsvirksomhet 90 000 57 %
12 Informasjon og kommunikasjon 88 000 29 %
13 Jordbruk, skogbruk og fiske 57 000 21 %
14 Bergverksdrift og utvinning 53 000 32 %
15 Finansiering og forsikring 46 000 48 %
16 Elektrisitet, vann og renovasjon 30 000 21 %
17 Uoppgitt 16 000 44 %

Kilde: SSB.no: Tabell: 07984

Mange av kategoriene over kan deles inn i veldig mange underkategorier, andre noe færre. SSB har da også mer detaljerte oversikter, ned via 88 til 830 ulike næringskategorier. Du kan selve hente ut tabeller fra temaet «Sysselsetting, registerbasert».

Her kan vi nøye oss med å presentere de mest folkerike næringene (flere enn 20 000 sysselsatte) fra den mest detaljerte oversikten. Denne tabellen har ikke kategorien kjønn åpent tilgjengelig.

Detaljerte næringer over 20 000 ansatte (registertall, 5-siffernivå)
15–74 år, 4. kvartal 2016.
Utvalg: 27 største av 830 kategorier.

# Næring Antall
sysselsatte
1 Ordinær grunnskoleundervisning 98 000
2 Barnehager 92 000
3 Alminnelige somatiske sykehus 79 000
4 Somatiske sykehjem 76 000
5 Oppføring av bygninger 64 000
6 Butikkhandel med bredt vareutvalg,
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
55 000
7 Generell offentlig administrasjon 44 000
8 Drift av restauranter og kafeer 43 000
9 Utleie av arbeidskraft 37 000
10 Elektrisk installasjonsarbeid  32 000
11 Forsvar 31 000
12 Undervisning ved universiteter 29 000
13 Godstransport på vei 27 000
14 Hjemmehjelp 27 000
15 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner,
unntatt motorsykler
24 000
16 Drift av hoteller, pensjonater og moteller
med restaurant
24 000
17 Butikkhandel med klær 24 000
18 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 23 000
19 Grunnarbeid 23 000
20 Hjemmesykepleie 23 000
21 Bankvirksomhet ellers 23 000
22 Utvinning av råolje 23 000
23 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
22 000
24 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede
med fast tilknyttet personell hele døgnet
22 000
25 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet
og arbeidsmarked
22 000
26 Rengjøring av bygninger 22 000
27 Konsulentvirksomhet tilknyttet
informasjonsteknologi
20 000

Kilde: SSB.no: Tabell: 11606

Hovedartikkel: Sysselsetting og arbeidsledighet i Norge