Skip to main content

Frafall i videregående opplæring

Frafall i videregående opplæring omfatter en tredjedel av hvert elevkull og det har ikke vært noen nedgang de siste årene. Frafallet er betydelig større på yrkesfag enn på allmennfag.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 11. juni 2012
  • Eldre artikkel

11. juni 2012

Eldre artikkel

Frafall er ikke et nytt problem, men det er blitt mer synlig etter at alle fikk rett til videregående opplæring.

Konsekvensene av frafallet har også blitt alvorligere fordi videregående opplæring er blitt selve portalen til arbeidslivet.

  • Les mer: I en Fafo-rapport fra 2010, Gull av gråstein, trekkes det fram en rekke tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring.

Det finnes ikke noe hokuspokus 

I rapporten, som er skrevet av Fafo-forsker Gudmund Hernes, understrekes det at det ikke finnes noe enkelt grep for å snu situasjonen. Det er behov for innsats på bred front, på alle nivåer og med bidrag fra alle involverte.

De som har minst hjemmefra taper mest hvis skolen svikter. Derfor må innsatsen særlig rettes inn mot dem. Utdanningsløpet starter i barnehagen, som gir sterke føringer, ikke minst når det gjelder språkutvikling.

Et hovedproblem for videregående skoler er at mange elever kommer fra grunnskolen uten grunnleggende ferdigheter. Reduksjon av frafallet er derfor avhengig av en betydelig innsats i grunnskolen. Flere steder i landet har man de senere år systematisk prøve å kartlegge hvor elevene er, og så følge opp.

Tiltak i videregående

SINFTEF har kartlagt fylkenes tiltak for å redusere frafall i perioden 2003–2006. De som synes å ha en god effekt var:

  • styrket yrkes- og utdanningsveiledning for elever
  • økt involvering av foreldre
  • kompetanseutvikling for rådgivere, kontaktlærere og NAV-ansatte
  • informasjonsutveksling og samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og videregående skole
  • fokusere på å få en god skolestart
  • planlagte, alternative opplæringsløp som fører til kompetanse på lavere nivå enn fullt fag- eller svennebrev
  • rask oppfølging av elever ved fravær

Det er flere som faller fra på yrkesfag enn på allmennfag (studieforberedende). Frafallsproblemet oppstår i stor grad mot slutten av opplæringen. Det er knyttet til situasjonen for lærlinger og at elever ikke består. Problemer med å få læreplass kan også være av betydning. Et forutsigbart løp, med full opplæring fram til fag- eller svennebrev, er derfor svært viktig for å redusere frafallet.