Skip to main content

Fakta om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeid er en egen fagutdanning innen videregående opplæring. Utdanningen kvalifiserer for arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsklubber og kommunale etater.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 07. oktober 2014
 • Eldre artikkel

07. oktober 2014

Eldre artikkel

For å få fagbrev tas følgende utdanningsløp:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): helse- og sosialfag eller design og håndverk (kryssløp)
 • Videregående trinn 2 (Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
 • To års opplæring i virksomhet (læretid) i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge (fra 0 til 18 år). Viktige arbeidsområder er:

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Noen tall:

 • Rundt 8000 søker seg til faget (Vg1) hvert år.
 • Kvinneandelen på faget ligger på 90 prosent.
 • Flere tar fagbrev gjennom ordningen som praksiskandidat enn som lærling.
 • Gjennomsnittsalderen til nye fagarbeidere er derfor høy – 33 år i 2012.

Banre- og ungdomsarbeidere i barnehager

 • Utdanningsspeilet 2014 viser en stadig økning i antall ansatte med pedagogisk eller barnefaglig utdanning i barnehagene. Tallet på ansatte med barnehagelærerutdanning har økt med om lag 4400, eller 2 prosent, i perioden fra 2009 til 2013.
 • I samme periode har antallet tilsatte med barne- og ungdomsarbeiderfaget økt med 2900, noe som også tilsvarer om lag 2 prosent. Tallene viser at andelen med barne- og ungdomsarbeiderfag har økt fra 13 til 15 prosent de siste årene.
 • Kommunale barnehager har 18 prosent tilsatte med barne- og ungdomsarbeiderfag, mens private barnehager har 10 prosent
 • I dag er det ikke noe formelt krav om at barne- og ungdomsarbeidere skal inngå i bemanningen i en barnehage. Ved ansettelser legger dessuten private barnehager i mindre grad vekt på fagbrev enn kommunale.
 • I utredningen av ny barnehagelov ble det foreslått å kreve at en fjerdedel av grunnbemanningen skal være barne- og ungdomsarbeidere.

Assistenter i skolen

Utdanningsdirektoratets utgivelse Utdanningsspeilet 2014 viser at innslaget av barne- og ungdomsarbeidere har økt også innenfor skolesektoren de siste årene.

 • For 2013/14 rapporterte grunnskolene at de brukte om lag 8200 årsverk til assistenter, noe som utgjør en vekst på nærmere 30 prosent fra 2006/2007.
 • Om lag 70 prosent av årsverkene til assistenter går til spesialundervisning. Det utgjør om lag 5800 årsverk. Utdanningsdirektoratet viser til SSB-tall som tallfester at 21 prosent av assistentene hadde fagbrev i barne- og ungdomsarbeid i 2012. Det er en svak økning fra 2011.
 • Andelen er høyest i Vest-Agder, der over 40 prosent av assistentene har barne- og ungdomsarbeiderutdanning, og minst i Troms, der andelen er 16 prosent

Kilder: Kunnskapsdepartementets NOU 2012:1: Til barnas beste, kapittel 8.2, Fafo-rapporten Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet: En kunnskapsstatus.