Skip to main content

Hva har skjedd på pensjonsfronten – noen viktige årstall

Denne oversikten viser blant annet at dagens aldersgrense på 70 år ble introdusert allerede i 1917. Den største endringen siden innføringen av folketrygden i 1967 kom med pensjonsreformen i 2011.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 13. mai 2013
 • Eldre artikkel

13. mai 2013

Eldre artikkel

 • 1917: Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (70 år for menn og 65 år for kvinner).
 • 1936: Behovsprøvd alderstrygd innføres
 • 1956: Samme aldersgrense for menn og kvinner i staten
 • 1957: Fjerning av inntektsprøvingen for alderstrygden
 • 1967: Innføring av tilleggspensjon i folketrygden (alderspensjon fra fylte 70 år)
 • 1973: Aldersgrensen for uttak av alderspensjon fra folketrygden ble redusert fra 70 til 67 år
 • 1988: AFP avtalefestes som førtidspensjon fra 66 til 67 år i privat sektor
 • 1990: AFP gir rett til å gå av ved fylte 65 år og fram til 67 år
 • 1992: Tilleggspensjoner i folketrygden reduseres ved innstramming i opptjeningsreglene.
 • 1994: AFP gir rett til å gå av ved fylte 64 år
 • 1997: Aldersgrensen i AFP-ordningen er 63 år fra 1. oktober, og det blir mulig å kombinere arbeid og pensjon fra samme dato.
 • 1998: Aldersgrensen i AFP-ordningen settes til 62 år fra 1. mars
 • 2006: Innføring av lovbestemt tjenestepensjon for alle - 2 prosent minstesparing
 • 2007: Styrking av den lovfestede retten til deltid fra fylte 62 år i arbeidsmiljøloven.
 • 2008: AFP-ordningen legges om i privat sektor (fra en førtidspensjonsordning til en livsvarig alderspensjon).
 • 2011: Pensjonsreformen trådte i kraft

Kilde: «When I’m Sixty-Four» – seniorpolitiske framtidsbilder. Fafo-rapport 2012:2