Skip to main content

Minstepensjonister: Nesten ni av ti kvinner

Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 24. september 2015
  • Eldre artikkel

24. september 2015

Eldre artikkel

Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser.

For alderspensjonister heter denne nedre grensen for ytelser nå «minste pensjonsnivå».

Mindre gruppe

Ifølge NAV, var rundt 147 000 personer å regne som minstepensjonister midtveis i 2015.

Dette utgjør 17 prosent av alle alderspensjonister.

Antallet har falt jevnt de siste år. Tallet er 7100 personer færre enn samme tid året før.

Klart flest kvinner

87 prosent av minstepensjonistene er kvinner. Denne andelen har vært på stedet hvil det siste tiåret.

Årsaken til skjevheten er at kvinner i tidligere tider hadde lavere deltakelse på (den delen av) arbeidsmarkedet som la til rette for pensjonsytelser basert på inntekt.

Likevel, som den generelle nedgangen i antallet minstepensjonister reflekterer, har andelen minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister sunket kraftig de siste år, ifølge NAV-tallene.

Dette henger selvsagt igjen sammen med kvinners økende inntreden i yrkeslivet i løpet av etterkrigstiden.

Rundt regnet, utgjorde minstepensjonistene halvparten av kvinnelige alderspensjonister i 2004, en tredjedel på tampen av 2013 og 29 prosent sommeren 2015.

Ulike navn og regler

Innenfor dette området har det kommet flere regel- og navneendringer de siste årene. Begrepet «minstepensjonist» er med andre ord blitt noe mer utflytende ettersom pensjonsreformen endret terrenget med innføring av begreper som «minste pensjonsnivå» og «garantipensjon».

Les mer om dette i temaartikkelen om pensjon.


MER OM minstepensjon på NAVs samlesider.

Kilde for tall: Nav.no: Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2015 (pdf) og Arkiv – Alderspensjon – Statistikk pr. 31. desember 2013

Flere NAV-tall: Statistikk: Alderspensjon