Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

6 spørsmål til forskeren

Da tariffavtalen kom til landet

Hvordan oppsto fagbevegelsen i Norge? Og hvilke konflikter bidro til å forme samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne – og ikke minst tariffavtalen? Historiker og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip har skrevet om den urolige tilblivelsen av Norges organiserte arbeidsliv.

<p>TEGLARBEIDERE: Arbeidsstokken på Svendengen teglverk rundt 1890, perioden da fagorganisering begynte å bli vanlig i mange bransjer</p>

TEGLARBEIDERE: Arbeidsstokken på Svendengen teglverk rundt 1890, perioden da fagorganisering begynte å bli vanlig i mange bransjer

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 10. april 2019

10. april 2019

I en internasjonal fagbok om den nordiske modellen har Fafo-forsker Åsmund Arup Seip tatt steget tilbake til fødselen av det norske arbeidslivet, slik vi kjenner det i dag.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip
FAFO-FORSKER Åsmund Arup Seip.

Fra slutten av 1800-tallet og fram til 1930-tallet skjedde det nemlig en hel del innenfor måten man tenkte på forholdet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Eller mellom arbeid og kapital, som det heter.

Vi har stilt Arup Seip noen korte spørsmål om hvordan det hele henger sammen.

Arbeidslivet.no

1. I artikkelen trekker du linjer til 1889, hvor 300 kvinnelige arbeidere ved en fyrstikkfabrikk i datidens Kristiania gikk ut i streik. Hvorfor ble den viktig?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Streiken blant de kvinnelige fyrstikkarbeiderne var først og fremst viktig fordi den skapte oppmerksomhet rundt de forferdelige arbeidsforholdene og nøden. Den bidro til å gjøre streik til et legitimt middel til å forbedre arbeidernes kår.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– De mange spontane streikene viste raskt at det var vanskelig å vinne fram, i hvert fall med varige løsninger, dersom arbeiderne ikke organiserte aksjonene og sto sammen på tvers av foreninger i de enkelte bedriftene. For arbeiderbevegelsen ble det et credo at alle streiker skulle organiseres av forbundene og ledes på en enhetlig måte med et definert mål og med metoder som vant støtte i opinionen.


Det er det jeg vil i denne sak: denne streik og streikene efter denne og alle senere streiker, de skal tvinge [arbeidsgiverne] til å gjøre det rette. Det er således jeg mener: jeg tror at dette med streiker er en ren velsignelse. Nu banker det på ganske forsiktig – med en fyrstikk-pekefinger, men næste gang blir det med en manns neve, og næste gang igjen med en slegge.

Bjørnstjerne Bjørnson støttet de streikende i en tale i Christiania Arbeidersamfunn, november 1889

Arbeidslivet.no

2. Av europeiske land var Norge svært tidlig ute med å lovregulere arbeidskamp – altså bruk av streik og lockout. Hvordan har det seg?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Vi fikk tidlig en nasjonal organisering av fagforeningen. Det var viktig. Nasjonale forbund dukket opp fra 1880-årene. Samtidig organiserte også andre grupper seg, og selve organisasjonstanken vant bred støtte. Danningen av LO og N.A.F., som arbeidsgiverforeningen het den gangen, i 1899 og 1900 betød en ytterligere sentralisering.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Omfattende streikekamper gjorde tariff-forhandlingene til et samfunnsproblem og et sosialt problem. Streiken påvirket også andre enn partene selv, som familie, barn og hele lokalsamfunn. Venstre var et politisk parti som var veldig opptatt av å bruke lovregulering og voldgift for å hindre at det utviklet seg en større motsetning mellom samfunnsklassene. Det var dermed politisk vilje til å gripe inn i forholdet mellom tariffpartene.

Arbeidslivet.no

3. Tariffavtalen var en helt ny oppfinnelse. Hvordan endret den spillereglene?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Selve tariffene var ikke nye. Det fantes både faste lønnstariffer og eksempler på forhandlinger om lønn og arbeidsforhold før fagforeningenes tid. Men tariffavtalene skapte noe nytt. De var avtaler mellom en organisasjon, en fagforening, og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Når to organisasjoner inngikk avtale om lønn og arbeidsforhold som skulle gjelde flere arbeidsgivere og en rekke arbeidere var dette en helt ny juridisk konstruksjon. Det var høyst uklart hvilke virkninger en slik avtale kunne ha og om den faktisk var bindende for bedrifter og fagforeningsmedlemmer. Da arbeidstvistloven kom i 1915 var ett av målene å rydde opp i disse juridiske uklarhetene.

Arbeidslivet.no

4. Du viser til at dette innebar en «institusjonell forandring». Hva betyr det?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Med tariffavtalene fulgte en endring. Fra at forholdet mellom arbeider og arbeidsgiver ble definert som en relasjon mellom to individer, ble relasjonen mellom arbeider og arbeidsgiver også definert gjennom tariffavtalen som var formet av kollektive aktører. Dette bidro til å skape en arbeiderklasse som kunne handle kollektivt. Det er vanskelig å tenke seg 1900-tallets politiske landskap uten tariffavtalen. Den formet vårt politiske system. Det gjelder flere land i Europa.

Åsmund Arup Seip har skrevet artikkelen The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway
HELE ARTIKKELEN? Digital versjon av Arups Seips artikkel kan fritt leses på de Gruyters hjemmeside:
Kapittel-oversikt / Rett til artikkelen (PDF)
Arbeidslivet.no

5. Stiftelsen av LO og NHO i 1899 og 1900 ble viktig. Hvorfor?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– LO og N.A.F. førte til en sterk sentralisering av makten. Det gjorde det mulig for de politiske myndighetene å trekke arbeiderne og arbeidsgiverne med på politiske beslutningsprosesser.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– I tillegg var LO og N.A.F. ofte enige i mange saker som gjaldt hvordan forhandlingssystemet skulle organiseres. Uten denne enigheten, og uten sterke sentralorganisasjoner, kunne historien blitt en annen.

Arbeidslivet.no

6. Ja, hvordan kunne det gått annerledes?

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Venstre ønsket å bruke tvungen voldgift, et slags rettssystem, for å fastsett lønninger når forhandlinger ikke førte fram. Da ville streiker vært forbudt.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip

– Norge hadde dessuten en svært radikal arbeiderbevegelse. Både før og etter den russiske revolusjonen i 1917 var det nok mange som ønsket, og også trodde på, en sosial revolusjon som kunne velte det bestående samfunn og skape et nytt samfunn uten nød. LOs sterke stilling og kloke ledere bidro i stor grad til å dempe disse kreftene.