Skip to main content

Stødig vekst i antallet enkeltpersonforetak

20 prosents vekst siden 2008.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 22. februar 2017

22. februar 2017

Frilansere og andre ikke-ansatte oppdragstakere som arbeider for honorar (altså ikke får inntekten som lønn) kan velge å organisere arbeidet på forskjellige vis. Det vanligste er enkeltpersonforetak (ENK).

Andre kan for eksempel velge å etablere «norsk avdeling av utenlandsk foretak» (NUF) eller et aksjeselskap.

Opp 20 prosent

Ser man på utviklingen slik Statistisk Sentralbyrå måler dette, finner man at antallet enkeltpersonforetak har økt noenlunde jevnt og trutt siden 2008, med unntak av en nedgang i 2010 og 2011.

Rundt 30 000 nye ENK-er blir registrert hvert år. Antallet totalt sett nærmer seg nå 175 000 foretak.

Antallet registrerte norske enkeltpersonforetak
(utsnitt 100–180 000)
2008–2015

Helse, kultur og bygg/anlegg på topp

Enkelte bransjer utmerker seg med mange enkeltpersonforetak, i andre er dette sjeldent.

Størrelsen på bransjen spiller selvsagt også inn, men sortert etter antallet foretak finner vi følgende næringskoder på topp (flere enn 5000; offentlig forvaltning og primærnæringene er unntatt):

 Næring

Antall foretak

 Helsetjenester 22 656
 Kunstnerisk virksomhet
 og underholdningsvirksomhet
18 026
 Spesialisert bygge- og
 anleggsvirksomhet
17 422
 Landtransport og rørtransport 11 683
 Oppføring av bygninger 9414
 Undervisning 8805
 Detaljhandel, unntatt salg
  av motorvogner
8543
 Annen faglig, vitenskapelig og
 teknisk virksomhet
8472
 Annen personlig tjenesteyting 8407
 Omsetning og drift av fast eiendom 5994
 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 5236

Ikke bare egen-jobbing

Selv om dette ikke er svært utbredt, kan et enkeltpersonforetak ha ansatte. Knappe 20 000 slike foretak var registrert å ha én eller flere ansatte. Disse hadde til sammen drøyt 50 000 ansatte i 2015, ifølge SSB-tallene.

Antallet foretak med ansatte og gjeldende antallet ansatte

 

Antall foretak

Antall ansatte

Foretak i alt 174 969 49 536
Ingen ansatte 154 661 0
1-4 ansatte 17 957 30 706
5-9 ansatte 1888 11 729
10-19 ansatte 394 4930
20-49 ansatte 64 1807
50-99 ansatte 4 263
100 ansatte og over 1 101