Skip to main content

780 millioner tjener for lite til å forsørge seg

Verdensdagen for anstendig arbeid markeres 7. oktober. Arbeidstakere har markeringer i 42 land, ifølge den internasjonale fagbevegelsen ITUC.

  • 07. oktober 2015
  • Eldre artikkel

07. oktober 2015

Eldre artikkel

Nesten halvparten verdens arbeidsstyrke (45 prosent) er regnet for å ha en utsatt, eller sårbar posisjon på arbeidsmarkedet, ifølge FNs arbeidsorganisasjon ILO. Med dette menes arbeidstakere som enten jobber i uformell sektor eller som ikke har grunnleggende anstendige arbeidsvilkår.

Antallet arbeidstakere i sårbare posisjoner har økt siden 2012. Utviklingen går med andre ord i feil retning. I land sør for Sahara og Sør-Asia er tre av fire arbeidstakere i en utsatt posisjon.

Inn som bærekraftsmål

Det er beregnet at 780 millioner mennesker ikke tjener nok til å brødfø seg selv og familien. «Anstendig arbeid» kom nylig inn som ett av FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i september i år. Her heter det at målet er å:

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

Hva er et anstendig arbeidsliv?

Et anstendig arbeidsliv innebærer at arbeidstakeren har:

  • en anstendig lønn,
  • en trygg og sikker arbeidsplass,
  • rettigheter på arbeidsplassen, slik som ytringsfrihet og muligheten til å organisere seg i en fagforening,
  • like muligheter i arbeidslivet, lik lønn for likt arbeid,
  • et sikkerhetsnett ved sykdom og høy alder,
  • og mulighet for økonomisk mobilitet.

Arbeidsledigheten er også høy og vedvarende. 201 millioner mennesker var arbeidsledige (tall fra 2014). Dette er 31 millioner flere enn før finanskrisen fra 2008. Det er forventet at ledigheten vil øke ytterligere de nærmeste årene. Det må skapes over 600 millioner jobber innen 2030 for å holde tritt med befolkningsøkningen. Det vil si rundt 40 millioner per år.

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC rapporterer om markeringer av dagen i 42 land. I Brussel blir det blant annet en demonstrasjon mot innsparinger og nedskjæringer.