Skip to main content

Nordisk modell mot 2030:

Nordisk fagbevegelse mot tap av 1,3 millioner medlemmer

Den nordiske fagbevegelsen må rekruttere millioner av nye medlemmer dersom de skal snu fallet i arbeidstakernes organisasjonsgrad mot 2030.

<p>SCENARIOER FOR ORGANISASJONSGRADEN: Framskrivninger av fagorganiseringen i Norden fram mot 2030 kan peke i ulike retninger. En ubrutt utvikling går imidlertid mot 1,3 millioner færre medlemmer. Kilde til figur: OECD/Fafo-beregninger</p>

SCENARIOER FOR ORGANISASJONSGRADEN: Framskrivninger av fagorganiseringen i Norden fram mot 2030 kan peke i ulike retninger. En ubrutt utvikling går imidlertid mot 1,3 millioner færre medlemmer. Kilde til figur: OECD/Fafo-beregninger

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 12. november 2014
  • Eldre artikkel

12. november 2014

Eldre artikkel

Den nordiske fagbevegelsen må rekruttere millioner av nye medlemmer dersom de skal snu trenden mot 2030.

– I 2012 lå antallet fagorganiserte i Norden på 7,3 millioner. Dette er 420.000 færre enn det var i 1990. Mens fire av fem arbeidstakere i Norden var fagorganisert tidlig på 90-tallet, lå andelen i 2012 på to av tre, innledet Fafo-forsker Bård Jordfald under arbeiderkongressen til den nordiske fagbevegelsens samarbeidskomité (SAMAK) 11. november 2014.

2030: Opp, ned eller uforandret?

Sammen med tre kolleger, oppsummerte han her sluttrapporten Den nordiske modellen mot 2030: et nytt kapittel? som avsluttet det treårige forskningsprosjektet Nordmod 2030.

Fire Fafo-forskere har skrevet sluttrapporten. Med klokken fra øverste venstre hjørne: Jon M. Hippe, Tone Fløtten, Bård Jordfald og Jon Erik Dølvik.
FIRE FAFO-FORSKERE har skrevet sluttrapporten. Med klokken fra øverste venstre hjørne: Jon M. Hippe, Tone Fløtten, Bård Jordfald og Jon Erik Dølvik.

Jordfald presenterte tre enkle framskrivninger for fagbevegelsens medlemstall fram mot 2030.

1.  Vekst opp til svensk og finsk organisasjonsgrad i tiden mellom 1990 og 2010.

2. Trendframskrivning – utviklingen fra 2000 til i dag fortsetter upåvirket fram til 2030.

3. Tysk utvikling – et tilsvarende nordisk forløp som man så i organisasjonsgraden blant tyske arbeidstakere fra 1991 til 2007.

5, 6 eller 8,6 millioner medlemmer?

Dersom trenden, alternativ to, fortsetter, vil antallet fagorganiserte i 2030 synke med 1,3 millioner, fortalte Jordfall:

– Det vil si at man står igjen med seks millioner medlemmer i fagbevegelsen i 2030. Og siden brorparten av medlemstapet siden 1990 har kommet i LO-forbundene, vil et slikt forløp medføre store endringer i styrkeforholdene mellom hovedorganisasjonene, sa han.

Dersom fagbevegelsen klarer å snu trenden (alternativ 1) må de øke antallet medlemmer med 1,3 millioner, i tillegg til de 7,3 millionene de har i dag.

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald: Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?
LES HELE RAPPORTEN:
Fri tilgang til elektronisk versjon (NB: PDF-format) på Fafo.no.

– Og dette er nettotilvekst. Siden den årlige «turnoveren» er betydelig og avgangen av eldre medlemmer vil øke fram mot 2030, vil en slik vekst kreve organisering av flere mil­lioner nye arbeidstakere, påpekte Jordfall.

Får man en nedgang i organisasjonsgraden som i Tyskland 1991–2007, syn­ker medlemstallet med 2,1 millioner. Da vil den nordiske fagbevegelsen stå igjen med 5,2 millioner medlemmer.

Nordisk varetelling

Sluttrapporten satte punktum for et treårig forskningsprosjekt som har analysert den nordiske samfunns- og arbeidslivsmodellen – den «nordiske modellen». Fafo har ledet prosjektet, men med en rekke bidrag fra forskergrupper i andre nordiske land.

Prosjektet har forut for sluttrapporten produsert 17 delrapporter og -notat. En liste over dem alle finner du på prosjektets hjemmesider.