Skip to main content

Tilgjengelighet i rikdommens tid

Som forbrukere ønsker vi døgnkontinuerlig service. Men som arbeidstakere ønsker vi sjelden å jobbe om natten og i helgene.

<p>JOBB OG FRITID: Samfunnet krever økt tilgjengelighet i større deler av døgnet. Hvem skal da ta seg av de nødvendige arbeidstimene?</p>

JOBB OG FRITID: Samfunnet krever økt tilgjengelighet i større deler av døgnet. Hvem skal da ta seg av de nødvendige arbeidstimene?

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 13. januar 2014
  • Eldre artikkel

13. januar 2014

Eldre artikkel

En bakenforliggende årsak til at så mange virksomheter i dag har behov for å inngå avtaler om unntak fra Arbeidsmiljølovens norm for ansattes arbeidstid, er nettopp forbrukernes krav om tilgjengelighet i en større del av døgnets timer.

– En klar trend i samfunnet er at når vi blir rikere ønsker vi oss tjenester og service døgnet rundt. Mye taler for at denne utviklingen fortsetter og krever tilpasninger, sier Fafo-forsker Åsmund Arup Seip.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip
FAFO-FORSKER Åsmund Arup Seip har sammen med tre kolleger skrevet rapporten Arbeidstid og fleksibilitet.  

Dette har imidlertid satt normalarbeidsdagen under press i en rekke sektorer og baner veien for nye dilemma, fortsetter han:

– Når vi blir rikere, ønsker vi også å prioritere familie og fritid, og ikke jobbe døgnet rundt. Det innebærer å ha kontroll over egen arbeidstid.

Arbeidsinnvandrere som buffer

Automatisering vil løse en del – men ikke alle – behovene for mer døgnkontinuerlig tilgjengelighet. Likevel står vi overfor viktige valg, ifølge Fafo-forskeren.

Forenklet sett kan problemet løses på tre måter, forteller han:

  • begrense tilgjengeligheten til tjenestene (for eksempel holde stengt om natten eller på søndager)
  • gi gode økonomiske kompensasjoner for å få folk til å utføre den nødvendige jobben
  • sørge for at det er nok billig arbeidskraft i omløp til å bemanne tjenestene (økt innvandring)

– De siste årene har vi nok benyttet begge de to siste alternativene, ved å betale godt og benytte oss av arbeidsinnvandrere, mener Arup Seip.

Økte skiller?

Fafo-forskeren advarer likevel mot å satse for mye på bruk av billig arbeidskraft.

– Dersom man åpner for mye bruk av arbeidskraft på kveld og natt, uten at man gir gode kompensasjoner rent økonomisk, vil man på sikt kunne skape større inntektsulikhet og sosiale forskjeller.

Les også: Utbredte avtaler om «uvanlig» arbeidstid
Les også: Sprikende syn på fleks og tid (frokostmøte-referat) 
Les også: Når forhandlinger om arbeidstida skjærer seg
Les også:  Er Arbeidsmiljøloven for vrien og vrang?
Les også:  – Dataturnus skaper nytt press på ansatte
Fakta: Arbeidstidsordninger og fravik
Debatt: Frokostmøte med rapportframlegg og debatt (Fafo.no)


Rapporten

Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen:

Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler

(Fafo-rapport 2013:46)

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet