Skip to main content

>

Arbeid

Internasjonalt

>

Nær én av tre føler seg låst til jobben

Dårlig helse, høy alder og liten ansiennitet bidrar ofte til at ansatte føler seg låst fast til arbeid de kanskje ikke ønsker, ifølge en undersøkelse i tre nordiske land.

<p>INNELÅST: 29 prosent av undersøkelsens nordmenn anser utsiktene til ny jobb for å være enten små eller svært små. I Sverige og Finland er pessimismen større.</p>

INNELÅST: 29 prosent av undersøkelsens nordmenn anser utsiktene til ny jobb for å være enten små eller svært små. I Sverige og Finland er pessimismen større.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 13. november 2013
 • Eldre artikkel

13. november 2013

Eldre artikkel

Når man snakker om innlåsing i arbeidssammenheng, viser man til arbeidstakere som har arbeid, men som har liten eller ingen utsikt til å finne seg en like god jobb andre steder.

En undersøkelse og sammenligning av disse gruppene i Norge, Sverige og Finland ble presentert av Fafo-forsker Kristine Nergaard under et Nordmod-seminar 13. november.

– «Innelåsing» er jo en utfordring i et arbeidsmarked med stadig raskere endringer, der arbeidstakerne fort kan befinne seg i en situasjon der jobben er borte. Det er jo også lite oppmuntrende for den enkelte å føle at man har begrensede muligheter til å finne annet arbeid. Problemet er selvsagt størst for dem som ikke er fornøyd med sin nåværende arbeidssituasjon, sa hun innledningsvis.

Alder, helse og ansiennitet

Trolig grunnet lav arbeidsledighet, anser færre av de undersøkte arbeidstakerne i Norge at utsiktene til ny jobb er enten små eller svært små enn i våre to naboland.

29 prosent av nordmennene mener dette, mot 37 prosent av svenskene og 39 prosent av finnene.

Undersøkelsen viser at gruppen opplever at:

 • alder har stor betydning; de yngste og eldste oppgir oftest å være innlåst.
 • dårlig helse gjør arbeidstakere mer pessimistisk når det gjelder muligheten for å finne annen jobb.
 • lang ansiennitet reduserer sannsynligheten for å være innlåst.

Dette mønsteret er noenlunde likt i alle de tre landene.

Alder – en norsk barriere

Ser man kun på alder, finner man imidlertid at hele 69 prosent av norske «innlåste» mener egen alder vil være et sentralt hinder for å kunne finne ny jobb.

I Finland er det tilsvarende tallet 56 prosent og i Sverige 39 prosent.

- Riktignok er det noen av de yngste som viser til alder som et problem, men det kan ha med manglende yrkeserfaring å gjøre. Men i hovedsak er dette knyttet til å være i midten av 40-årene og oppover, sa Nergaard.

Finsk nærhetsoptimisme

Finske arbeidstakere er på sin side få som oppgir nærhet til arbeid som en barriere, som fordelingen nedenfor viser.

Arbeidsmarkedssituasjon på bostedet (alle/innlåste):

 • Norge: 41 og 59 prosent
 • Sverige: 42 og 67 prosent
 • Finland: 29 og 47 prosent

Arbeidsmarkedssituasjon i pendlerdistanse:

 • Norge: 34 og 52 prosent
 • Sverige: 32 og 55 prosent
 • Finland: 19 og 38 prosent.

Pågående forskning

Nergaards presentasjon er hentet fra et fremdeles pågående fellesnordisk samarbeidsprosjekt. Bengt Furåker fra Göteborgs Universitet og Antti Saloniemi fra Universitetet i Tampere er de andre bidragsyterne.

Gruppens funn og oppsummering vil bli presentert i en egen vitenskapelig artikkel.