Skip to main content

Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet:

Lærerne mangler tid

Mangel på tid til å utføre arbeidsoppgavene og problemer med å skjerme fritida er noe som mange lærere opplever. Hvert tredje medlem er misfornøyde med lønna. Dette kommer fram i en ny medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 31. mars 2014
  • Eldre artikkel

31. mars 2014

Eldre artikkel

Fafo har for fjerde gang gjennomført en medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet. Blant spørsmålene er hva medlemmene er fornøyde eller misfornøyde med. Det gis også svar på hvorfor og hvordan man har blitt medlem i forbundet, bruk av tillitsvalgtapparatet og om medlemmene er villige til å påta seg verv.

Halvparten av medlemmene sier at de er misfornøyde med hvor lang tid de har til å utføre arbeidet. Større muligheter for faglig utvikling etterlyses fra fire av ti.

Om lag hvert fjerde medlem (uten lederstilling) er i tillegg misfornøyd med muligheten til å skjerme egen fritid. Denne andelen er høyest i skoleverket og blant medlemmene i universitets- og høgskolesektoren.

Her kan du lese hele undersøkelsen, som er skrevet av Fafo-forskerne Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten: Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013.

Hvert tredje medlem av Utdanningsforbundet er misfornøyd med lønna. Det er mest misnøye med lønnsvilkårene nederst og øverst i utdanningssystemet, og blant menn og unge arbeidstakere. Blant universitets- og høgskoleansatte er halvparten misfornøyde, og blant pedagogisk personale i barnehagene er andelen 45 prosent.   

Veldig fornøyde med kollegene

Over 90 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer er fornøyde med samspillet mellom kollegene.  Flertallet er også fornøyde med mulighet til å påvirke hvordan arbeidet skal legges opp. I tillegg er majoriteten av medlemmene fornøyde med forholdet til ledelsen. Andelen som er misfornøyd med ledelsen – om lag 25 prosent - er lavest i barnehagene og høyest i videregående opplæring og i universitets- og høgskolesektoren.

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund, med over 158.000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i hele utdanningssystemet – det vil si barnehager, grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning.