hovednavigasjon

Emner 

Varsling i arbeidslivet

Hva er varsling i arbeidslivet? Siden århundreskiftet har «varsling» fått en ny betydning – nemlig arbeidstakere som sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling har blitt lovregulert (i arbeidsmiljøloven fra 2007), og er stadig gjenstand for offentlig debatt. Viktige spørsmål er: hva varsles det om? Hva skjer med varslerne? Hvordan håndteres varsling på norske arbeidsplasser? Les mer