hovednavigasjon

Emner 

Søndagsarbeid mest utbredt i nordiske land

I EU-landene Sverige, Danmark og Finland arbeider dobbelt så mange av arbeidstakerne mellom én og fire søndager i måneden, målt mot i Tyskland. EØS-landet Norge følger hakk i hæl etter våre naboland.
UTFLYTENDE GRENSER: I løpet av et tiår har antallet søndagsarbeidende EU-borgere økt med 2,5 prosentpoeng. Lørdagen er selvsagt også utsatt.
FOTO: Colourbox UTFLYTENDE GRENSER: I løpet av et tiår har antallet søndagsarbeidende EU-borgere økt med 2,5 prosentpoeng. Lørdagen er selvsagt også utsatt.

Å arbeide i helga ses fremdeles som atypisk i europeiske land. Likevel er skillet mellom ukedager og helg er i ferd med å viskes ut for stadig flere arbeidstakere.

Dette viser en oppdatert gjennomgang av alle EU-landene og Norge, utført av EUs utredningsbyrå Eurofound.

1 av 4 jobber minst tre lørdager i måneden

I EurWORK-sammenstillingen, kommer det fram at mer enn halvparten av alle ansatte (54 prosent) arbeidet minst én helgedag i måneden i 2015. En fjerdedel (24 prosent) jobbet minst tre lørdager hver måned.

En eldre undersøkelse viste at innen EU21 (i hovedsak medlemsstatene pre-2004) krever i snitt hver fjerde virksomhet at minst en femtedel av staben må jobbe på lørdager.

Rundt hver sjette virksomhet (15 prosent) pålegger jevnlig en betydelig andel av de ansatte å jobbe søndager.

Flere jobber søndag

Omfanget av søndagsarbeid har vært noe krympende i mange medlemsland siden 1995. Likevel er andelen berørte arbeidstakere totalt sett stigende. Nær en tredjedel av EU-borgerne (30 prosent) oppgir at de jobber minst én søndag i måneden, opp 2,5 prosentpoeng fra 2005 til 2015.

Nøyaktig 1 av 10 jobber tre eller fire søndager hver måned.

Eurofound har samlet omfanget av søndagsarbeid i følgende tabell, hvor altså de nordiske landene ligger helt i «tet» – med svenskene som dem med minst søndagsfri:


Andel arbeidstakere som jobber 1, 2, 3 eller 4 søndager i løpet av en måned
– EU28-landene og Norge, 2015
Trykk på bildet for forstørring