hovednavigasjon

Emner 

Fafo-seminar:

Usikre tider for el-tørst industri

Kraftintensiv industri har en lang og sentral plass i norsk historie. Framtiden ser imidlertid langt mer usikker ut.

Hvordan blir kårene for fortsatt kraftintensiv industri i Norge fram mot 2025? Det var det store og usikre utgangspunktet for Fafo-rapporten «Klemt mellom Kina og klima», som ble lansert på et seminar 6. juni. 

Som navnet tilsier, ser rapporten blant annet på to ytre faktorer som kan påvirke industrien: Kinas vekst, både som importør og eksportør av kraftintensive produkter, og de klimareguleringer som finnes eller må antas vil kunne bli innført i EU og verden for øvrig.

Samtidig er markedet for elektrisitet vokst utover landegrensene. Ytterligere kabler for utveksling av strøm med utlandet vil kunne påvirke både tilgang og pris på de store mengdene elektrisitet den norske industrien behøver for å produsere blant annet aluminium. Enkelte fabrikker kan tenkes å bli flyttet utenlands.

Fafo-rapporten er sluttrapporteringen for et prosjekt gjennomført av Fafo, Econ Pöyry og THEMA Consulting Group. Oppdragsgivere har vært arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi, Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), Fagforbundet og Alnor Kjemiske Fagforening, industriselskapene Alcoa, Elkem, Eramet, Fesil og arbeidsgiverorganisasjonen  Norsk Industri.


Fafo-rapport 2012:08: Bård Jordfald, Jon M. Hippe, Berit Tennbakk, Ole Løfsnæs og Rolf Røtnes: «Klemt mellom Kina og klima – plass til kraftintensiv industri i Norge?»

Informasjon fra seminaret 6. juni (Fafoarkiv.no), med oppsummering, lysark og nyhetslenker.