hovednavigasjon

Emner 

Utdanning og opplæring

Utdanning og opplæring er et bredt felt som blant annet omfatter fag- og yrkesopplæring og etter- og videreutdanning. For en stadig større andel av yrkene er utdanning en forutsetning for å komme inn på arbeidsmarkedet. Endringene i arbeidslivet har ført til en dramatisk nedgang til sysselsetting av ufaglærte. Dette er en viktig årsak til bekymringen for frafallet i videregående opplæring. Og for ikke å glemme, en økt betydning av livslang læring.