hovednavigasjon

Emner 

Organisering og tariffdekning

Norge har i internasjonal sammenheng en høy organisasjonsprosent og høy grad av avtaledekning i arbeidslivet. Arbeidsgiversiden er også godt organisert. Det er en nødvendig forutsetning for et bredt samarbeid mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i samfunnet.