hovednavigasjon

Emner 

Finanskrisa

Finanskrisen som brøt ut i 2008 skapte den største nedgangen i verdensøkonomien siden den store depresjonen på 1930-tallet. Finanskrisen hadde også alvorlige konsekvenser også for Norge. Virkningene av finanskrisen har rammet Hellas svært hardt. Landet hadde økonomiske problemer også før finanskrisen, og har nå så stor gjeld at det kan føre til konkurs og løsriving fra EU. Les mer