hovednavigasjon

Emner 

5 teknologier som kan kullkaste mange arbeidsplasser

Ny teknologi ventes å skape store endringer i industrien. Roboter og datasystemer overtar stadig flere oppgaver. Om det hele likevel ender godt avhenger av god regulering og økonomisk fordeling.
TVEEGGET TEKNOLOGI: EUs utredningsbyrå Eurofound har gjennom dybdelesing og intervjuer kartlagt hvordan fem bestemte teknologier enten vil kunne ramme eller hjelpe Europas industribedrifter.
Alle foto: Colourbox TVEEGGET TEKNOLOGI: EUs utredningsbyrå Eurofound har gjennom dybdelesing og intervjuer kartlagt hvordan fem bestemte teknologier enten vil kunne ramme eller hjelpe Europas industribedrifter.

I klodens industrihaller er det sjelden stille lenge om gangen. Heller ikke hvordan man jobber står lenge i ro. Siden den såkalte industrielle revolusjon har denne utviklingen skredet framover med både store og små skritt.

Heller ikke i dag er det særlig mange som mener at vi har kommet til veis ende. Robotisering, digitalisering og automatisering er begrep som bade sprer nysgjerrighet og uro på mange arbeidsplasser.

For å forsøke å få en oversikt over dette området – den såkalte industri 4.0 – har EUs offisielle forsknings- og utredningsbyrå Eurofound skrevet rapporten Game changing technologies: Exploring the impact on production processes and work.

Rammen er satt til 5 ulike teknologier som ventes å ha stor påvirkning på europeisk industri fram til 2025.

Så, hva har vi i vente?

(artikkelen fortsetter)

1. Avanserte industri-roboter (Advanced industrial robotics, AIR)