hovednavigasjon

Emner 

Video: Hva er varsling i arbeidslivet?

Når kan man bli en varsler? Hva risikerer man? Hvordan har utviklingen vært i Norge? Fafo-forsker Sissel C. Trygstad gir deg en innføring.

Fafo-forsker Sissel C. Trygstad har over lang tid forsket på kårene for varsling i Norge.

I videoen over får du en kort innføring i temaet:

  • Hva er varsling?
  • Hva slags beskyttelse har en varsler?
  • Når kan man varsle?
  • Hva sier loven er «forsvarlig varsling»?
  • Hva risikerer en varsler?
  • Hvordan er kårene for varsling i Norge?
  • Hvilke bransjer i arbeidslivet har «best» og «verst» kår for varsling?

Om du foretrekker å lese en grundigere tekst-artikkel om temaet, anbefaler vi å lese vår tema-artikkel «Hva er varsling i arbeidslivet?»


Fersk Fafo-forskning om varsling

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Rapportside / Rett til PDF

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Rapportside / Rett til PDF

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Rapportside / Rett til PDF