hovednavigasjon

Emner 

Personvern i arbeidslivet

Har vi bruk for personvern når vi er på jobb? Hvilke reguleringer finnes og hvordan virker de? Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene. Det dreier seg om alt fra adgangskort til videooveråkning og GPS-sporing. Både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom LO og NHO har bestemmelser om at tillitsvalgte skal delta aktivt når nye former for kontroll- og overvåkningstiltak skal innføres. Les mer