hovednavigasjon

Emner 

Fakta: Hviler og pauser for yrkessjåfører

Yrkessjåfører er pålagt å følge en rekke regler for hvor lenge de kan sitte bak rattet per dag og per uke.

Førere av lastebiler og busser (tunge kjøretøy) omfattes av felleseuropeiske regler for kjøre- og hviletid. De samme reglene gjelder altså i alle EU-/EØS-land og Sveits.

Reglene i øvrige land vil ligne veldig mye, regulert av den såkalte AETR-avtalen.

Slik Statens Vegvesen sammenfatter det, vil følgende krav være sentrale:

Per dag/døgn:

  • 45 minutters reell pause (ingen arbeidsoppgaver) etter maksimum 4,5 timers kjøring
  • Som hovedregel 11 timer sammenhengende hvileperiode eller todelt i 3 + 9 timer per døgn.
  • Kan reduseres til 9 timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

Per uke:

  • Ikke mer enn 56 timer kjøretid per uke (og dette krever arbeidskontrakt etter reglene om arbeidstid)
  • Kjøring to uker på rad kan ikke totalt overstige 90 timer (krever også arbeidskontrakt).
  • Senest etter seks døgn skal sjåføren gjennomføre en «ukehvil» på minimum 45 timer.
  • Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke, men dette skal kompenseres for ved tilsvarende hviletid senere

Det er krav til fartsskriver som dokumenterer kjøre- og hvileperioder.

Følgende forskrifter og forordninger ligger i bunn og kan leses på Lovdata:

Les mer om lov- og regelverket på Vegvesenets faktaside om kjøre- og hviletid.


Flere artikler om transport på Arbeidslivet.no


2019:

2016/2015

2013